Pon - Pt, godz 8:00 - 20:00 | tel.: 22 758 49 53 | Pruszków

f

Medycyna nie jest handlem i nigdy nim nie będzie, albowiem do jej uprawiania potrzebne są przymioty, jakich nie znajdziesz za ladą sklepową - Honoré de Balzac


UWAGA! Na badania krwi, proszę przyjść na czczo.

CENNIK BADAŃ

nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
1 Mocz - badanie ogólne 12,00 mocz 1
2 OB 10,00 krew EDTA 1
3 Morfologia krwi (pełna) 12,00 krew EDTA 1
5 Rozmaz krwi (manualnie) 10,00 krew EDTA 1
6 PT (INR) 12,00 osocze cytrynian 1
7 APTT 12,00 osocze cytrynian 1
8 Fibrynogen 24,00 osocze cytrynian 2
9 D-dimer, ilościowo 46,00 osocze cytrynian 1
10 Glukoza 8,00 osocze fluorek 1
11 Elektrolity 15,00 surowica 1
12 Sód 8,00 surowica 1
13 Potas 8,00 surowica 1
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 30,00 surowica 1
15 Cholesterol całkowity 9,00 surowica 1
16 Cholesterol HDL 12,00 surowica 1
17 Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia 13,00 surowica 3
18 Trójglicerydy 13,00 surowica 1
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 46,00 surowica 1
20 ALT 8,00 surowica 1
21 AST 8,00 surowica 1
22 Fosfataza zasadowa 10,00 surowica 1
23 Bilirubina całkowita 9,00 surowica 1
24 Bilirubina związana 9,00 surowica 2
25 Bilirubina wolna 18,00 surowica 2
26 GGTP 11,00 surowica 1
27 Cholinoesteraza 21,00 surowica 5
28 Dehydrogenaza mleczanowa 18,00 surowica 2
30 Lipaza 20,00 surowica 2
31 Amylaza 11,00 surowica 1
32 Mocznik 11,00 surowica 1
33 Kreatynina 9,00 surowica 1
34 Klirens kreatyniny 20,00 surowica i mocz DZM 1
35 Cystatyna C 54,00 surowica 10
36 Kwas moczowy 9,00 surowica 1
37 Białko całkowite 8,00 surowica 1
38 Albumina 15,00 surowica 2
39 Proteinogram 39,00 surowica 5
40 Żelazo 11,00 surowica 1
41 Ferrytyna 45,00 surowica 2
42 Wapń całkowity 9,00 surowica 1
44 Chlorki 9,00 surowica 2
45 Fosfor nieorganiczny 9,00 surowica 1
46 Magnez 9,00 surowica 1
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

BADANIA KAŁU
50 Kał - badanie ogólne 36,00 kał 3
53 Owsiki - wymaz parazytologiczny 20,00 przylepiec celofanowy 2
54 Kał - G. lamblia met. ELISA 36,00 kał 4
55 Kał - krew utajona (bez diety) 15,00 kał 2
57 Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 196,00 wymaz pobrany na podłoże transportowe 10
58 Kał - rota i adenowirusy 36,00 kał 2
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
59 Kał - norowirusy 90,00 kał 2
61 CRP, ilościowo 18,00 surowica 1
65 ASO, ilościowo 18,00 surowica 2
67 RF, ilościowo 18,00 surowica 2
68 RF, jakościowo 18,00 surowica 2
69 Odczyn Waalera-Rosego 18,00 surowica 2
70 anty-CCP 120,00 surowica 4
255 Alfa-1-antytrypsyna w kale 42,00 kał 4
582 Elastaza trzustkowa w kale 225,00 kał 20
584 Kalprotektyna w kale 173,00 powyżej 48h zamrozić kał 35
589 M2-PK w kale met. ELISA 225,00 kał 14
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 180,00 kał do 34
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 CK 21,00 surowica 2
76 CK-MB, aktywność 30,00 surowica 2
80 Mioglobina 51,00 surowica 3
81 NT pro-BNP 108,00 surowica 3
83 Homocysteina - * 72,00 surowica /krew EDTA 4
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

HEMATOLOGIA
85 Retikulocyty 12,00 krew EDTA 1
87 Płytki krwi (na cytrynian) 10,00 krew cytrynianowa 1
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 23,00 szkiełko (suchy wymaz) 2
592 Mielogram 138,00 rozmaz szpiku 4
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

SEROLOGIA
90 Grupa krwi (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) 45,00 krew EDTA 3
91 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 36,00 krew EDTA 7
92 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 42,00 krew EDTA 7
93 Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń 18,00 7
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 36,00 krew EDTA 4
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 48,00 krew EDTA 2
970 Badanie przedtransfuzyjne 30,00 krew EDTA 1
971 Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 30,00 krew EDTA 1
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 TSH 24,00 surowica 2
101 FT4 30,00 surowica 2
102 FT3 30,00 surowica 2
103 T4 30,00 surowica 2
104 T3 30,00 surowica 2
105 anty-TPO 46,00 surowica 2
106 anty-TG 46,00 surowica 2
107 P/c. p. receptorom TSH 99,00 surowica 12
108 Tyreoglobulina 44,00 surowica 2
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 FSH 36,00 surowica 2
111 LH 36,00 surowica 2
112 Estradiol 36,00 surowica 2
113 Progesteron 36,00 surowica 2
114 Prolaktyna 36,00 surowica 2
116 Beta-HCG (total) 36,00 surowica 2
117 HCG wolna podjednostka beta 44,00 surowica 5
3321 HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR 144,00 surowica do 6
3322 PAPP-A - KRYPTOR 144,00 surowica do 6
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) 144,00 - do 10
118 Estriol wolny 48,00 surowica 4
119 PAPP-A 90,00 surowica 3
120 Prisca - raport 173,00 - 6
121 DHEA SO4 45,00 surowica 2
122 DHEA 47,00 surowica 5
123 Androstendion 45,00 surowica 3
124 Testosteron 36,00 surowica 2
125 Testosteron wolny 54,00 surowica 5
126 SHBG 40,00 surowica 2
127 17 - hydroksyprogesteron 46,00 surowica 10
128 Oksytocynaza 66,00 surowica 8
129 Izooksytocynaza 42,00 surowica 8
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 380,00 pobr pon-czw krew pełna heparyna do 35
136 Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV 207,00 specjalne podłoże 7
137 AMH 207,00 surowica 8 do 11
138 Inhibina B 207,00 surowica 15
132 Biocenoza pochwy 30,00 wymaz na szkiełko 4
139 Makroprolaktyna 138,00 surowica 8
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA ANEMII
140 Transferyna 60,00 surowica 2
141 Witamina B12 - * 54,00 surowica 1
3754 Kwas metylomalonowy MMA 288,00 surowica mrożona 17
142 Kwas foliowy (witamina B9) 54,00 surowica 1
143 Erytropoetyna 70,00 surowica 5
144 TIBC 36,00 surowica 2
145 UIBC 24,00 surowica 2
146 Rozpuszczalny receptor transferyny 90,00 min.1 ml surowicy surowica 7
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 48,00 krew EDTA 3
151 Hemoglobina glikowana met. immunoturb. 48,00 krew EDTA 2
152 Fruktozamina 72,00 surowica 16
153 Insulina - * 36,00 surowica 2
154 C-peptyd - * 48,00 surowica 4
155 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF 120,00 surowica 8
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 120,00 surowica 17
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo 102,00 surowica /EDTA 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 Parathormon (intact) - * 46,00 surowica mrożona 2
161 Kalcytonina - * 96,00 surowica mrożona 4
162 Osteokalcyna - * 72,00 surowica 4
163 Fosfataza kwaśna 11,00 surowica 4
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 96,00 surowica 5
165 C-telopeptyd kolagenu typu I 120,00 surowica 15
166 Pyrylinks D w moczu 90,00 mocz 4
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 279,00 surowica 14
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 66,00 surowica 1
3140 Profil reumatyczny1 IgG met. IIF 114,00 surowica /osocze 15
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

INNE HORMONY I METABOLITY
170 ACTH - * 60,00 Osocze EDTA mrożone 2
171 Kortyzol 30,00 surowica 2
172 Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu 30,00 DZM 6
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 120,00 DZM + HCl 10
174 17-ketosteroidy w DZM 90,00 DZM + HCl 10
175 Aldosteron 46,00 surowica 15
176 Aldosteron w DZM 46,00 DZM 14
178 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 127,00 surowica 10
183 Metoksykatecholaminy w DZM 167,00 DZM + HCl 14
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 184,00 DZM + HCl 14 - 21
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM 108,00 DZM + HCl 15
190 Hormon wzrostu - * 34,00 surowica mrożona 3
191 IGF-BP3 114,00 surowica 20
192 IGF-1 - * 90,00 surowica mrożona 4
193 Gastryna - * 96,00 surowica mrożona 9
194 Leptyna 72,00 surowica 90
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC-MS 633,00 DZM do 56
3426 Kwas homogentyzynowy w DZM 288,00 DZM 17
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
186 Chromogranina A 96,00 surowica /EDTA 14
198 ROMA (Ca125 +HE4 +Algorytm oceny ryzyka) 173,00 surowica 4
199 HE4 108,00 surowica 4
200 PSA całkowity 42,00 surowica 4
3700 PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 108,00 surowica 2
201 PSA wolny 54,00 surowica 2
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 12,00 surowica 4
204 CEA 24,00 surowica 2
205 AFP 46,00 surowica 2
206 CA 125 44,00 surowica 2
207 CA 15-3 54,00 surowica 2
208 CA 19-9 44,00 surowica 2
209 TPS 84,00 surowica 15
210 SCC - Ag 102,00 surowica 2
211 CYFRA 21-1 66,00 surowica 10
212 CA 72-4 66,00 surowica 6-9
213 Beta -2 -mikroglobulina 72,00 surowica 8
215 BRCA 1 met. PCR 405,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
896 BRCA 2 met. PCR 230,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
217 P/c. onkoneuronalne met.IIF 184,00 surowica 16
218 S100 96,00 surowica 5 - 8
219 NSE (Neuroswoista enolaza) 60,00 surowica 10
3330 Adrenalina 114,00 EDTA zamrożone 17
3331 Adrenalina w DZM 114,00 DZM+HCL zamrożone 17
3332 Noradrenalina 144,00 EDTA zamrożone 17
3333 Noradrenalina w DZM 114,00 DZM+HCL zamrożone 17
3334 Metanefryna w DZM 60,00 DZM+HCL zamrożone 17
3335 Normetanefryna w DZM 60,00 DZM+HCL zamrożone 17
3823 HER-2 met. FISH 633,00 Fragment guza, BIOPTAD, zajęty węzeł chłonny lub rak żołądka 30
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

UKŁAD KRZEPNIĘCIA
233 Czynnik von Willebranda 96,00 po 24h zamrozić osocze cytrynian 16
235 Antytrombina III, aktywność 72,00 osocze cytrynian 3
237 Białko C aktywność - * 96,00 osocze cytrynian 4
3368 Oporność na aktywne białko C 96,00 osocze cytrynian 10
238 Białko S wolne 96,00 osocze cytrynian 9
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR) 173,00 pobr pon-czw krew EDTA ( 2 prob.)n 15
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 311,00 pobr pon-czw krew EDTA 15
241 Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 311,00 pobr pon-czw krew EDTA 15
242 FDP - produkty degradacji fibrynogenu 54,00 zamrozić tylko Szpit. Bielański osocze cytrynianowe 2
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 345,00 pobr pon-czw krew EDTA 16
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 116,00 surowica 2
246 IgG 39,00 surowica 2
247 IgM 39,00 surowica 2
248 IgA 39,00 surowica 2
249 Dopełniacz, składowa C-3c 51,00 surowica 6
250 Dopełniacz, składowa C-4 51,00 surowica 6
252 HLA-B27 met.PCR 173,00 2XEDTA 10
253 Kompleksy immunologiczne 120,00 surowica 15
254 Alfa-1-antytrypsyna 108,00 surowica 6
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 48,00 surowica 8
257 Ceruloplazmina 84,00 surowica 4
258 Haptoglobina 54,00 surowica 6
259 C1 inhibitor, aktywność 138,00 osocze cytrynianowe 35
260 C1 inhibitor, stężenie 138,00 surowica 8 - 13
261 Łańcuchy lekkie kappa 96,00 surowica 8
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 96,00 mocz 8
263 Łańcuchy lekkie lambda 96,00 surowica 8
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 96,00 mocz 8
266 Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy 127,00 surowica 8
267 Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 127,00 mocz 8
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 138,00 surowica 7
3247 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 138,00 mocz 7
269 Wolne kwasy tłuszczowe 84,00 surowica do 30
273 Lipoproteina Lp(a) 60,00 surowica 7
274 Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 72,00 surowica 9
576 Aldolaza 30,00 surowica 9
3091 Acetylocholinesteraza krwinkowa 102,00 parametr wrażliwy / pbr. tylko w PP Prymasa EDTA 5
3241 IgG1, podklasa 144,00 surowica 5
3242 IgG2, podklasa 144,00 surowica 5
3243 IgG3, podklasa 144,00 surowica 5
3244 IgG4, podklasa 144,00 surowica 14
3245 IgG1-4, zestaw podklas 322,00 surowica 5
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

BADANIA Z MOCZU
275 Białko w DZM 12,00 DZM 1
276 Glukoza w DZM 12,00 DZM 1
277 Wapń w DZM - * 12,00 DZM + HCl 1
278 Fosfor w DZM - * 12,00 DZM + HCl 1
279 Magnez w DZM - * 12,00 DZM + HCl 1
280 Mocznik w DZM 12,00 DZM 1
281 Kreatynina w DZM 12,00 DZM 1
282 Kwas moczowy w DZM 12,00 DZM 1
283 Sód i potas w DZM 12,00 DZM 1
284 Chlorki w DZM 12,00 DZM 1
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 12,00 mocz 1
287 Wapń w moczu 12,00 mocz 1
288 Fosfor w moczu 12,00 mocz 1
289 Magnez w moczu 12,00 mocz 1
290 Mocznik w moczu 12,00 mocz 1
291 Kreatynina w moczu 12,00 mocz 1
292 Kwas moczowy w moczu 12,00 mocz 1
293 Sód i potas w moczu 12,00 mocz 1
294 Chlorki w moczu 12,00 mocz 1
295 Amylaza w moczu 12,00 mocz 1
296 Albumina DZM 42,00 DZM 2
297 Liczba Addisa - * 18,00 mocz / zbiórka 12 h 1
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 32,00 mocz 2
3270 Albumina w moczu 24,00 mocz 2
3905 Porfobilinogen w DZM 150,00 zalecane DZM mocz/DZM do 10
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

INFEKCJE
300 HBs antygen 24,00 surowica 2
301 HBs przeciwciała 46,00 surowica 2
302 HBe przeciwciała 60,00 surowica 2
303 HBe antygen 60,00 surowica 2
304 HBc przeciwciała całkowite 48,00 surowica 2
305 HBc przeciwciała IgM 60,00 surowica 2
306 HBV met. PCR, ilościowo 403,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 22
307 HBV met. PCR, jakościowo 161,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek /surowica 15
308 HBV met. PCR, genotypowanie A - H 633,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek do 12
309 HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 633,00 osocze /surowica do 12
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 633,00 osocze /surowica do 12
310 HCV przeciwciała 45,00 surowica 2
311 HCV met. PCR, ilościowo 403,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 22
312 HCV met. PCR, jakościowo * 161,00 surowica /krew pełna probówka BD PPT EDTA z żelem 13
313 HCV genotypowanie 403,00 surowica 12
317 HAV przeciwciała całkowite 72,00 surowica 2
318 HAV przeciwciała IgM 72,00 surowica 4
320 HIV Ag/Ab (Combo) 46,00 surowica 2
321 HIV test potwierdzenia met. western-blot 391,00 surowica 7
322 HIV met. PCR, ilościowo 495,00 EDTA do 12
324 HTLV I/II, przeciwciała 207,00 surowica 10
331 USR- testy potwierdzenia 42,00 surowica 20
332 FTA 60,00 surowica 10
334 FTA ABS IgM 138,00 surowica 10
335 TPHA 60,00 surowica 10
337 FTA ABS 90,00 surowica 10
338 Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 15,00 surowica 2
340 Toksoplazmoza IgG 39,00 surowica 2
341 Toksoplazmoza IgM 39,00 surowica 2
342 Toksoplazmoza IgA 78,00 surowica 14
343 Toksoplazmoza IgG awidność 96,00 surowica 5
3214 Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot 173,00 surowica 4
344 Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 213,00 EDTA 9
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 39,00 surowica 2
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 39,00 surowica 2
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 39,00 surowica 2
351 CMV (Cytomegalovirus) IgG 39,00 surowica 2
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 150,00 surowica 5
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 403,00 osocze EDTA 15 - 20
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 207,00 osocze EDTA 12
3180 CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR 207,00 mocz 3
3181 CMV (Cytomegalovirus) IgM, met. Immunoblot 173,00 surowica 4
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 54,00 surowica 8
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 60,00 surowica 8
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 190,00 wymaz /PMR 12
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 66,00 surowica 3
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 66,00 surowica 3
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 22,00 surowica 2
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 518,00 krew EDTA /surowica 15
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 230,00 krew EDTA /surowica 12
365 EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 60,00 surowica 4
366 EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 60,00 surowica 4
3173 EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF 54,00 surowica /EDTA 5
3176 Enterowirusy IgM 84,00 surowica /EDTA 16
3177 Enterowirusy IgG 84,00 surowica /EDTA 16
367 Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 173,00 wymaz 5 - 9
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 66,00 surowica 18
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 78,00 surowica 5
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 78,00 surowica 5
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 207,00 wymaz /plwocina / BAL (popłuczyny oskrzelowo – pęcherzykowe) 10
379 Mycoplazma genitalium met. PCR 173,00 wymaz 10
380 Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA 48,00 surowica 4
381 Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA 48,00 surowica 4
3112 Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 54,00 surowica 7
3113 Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 54,00 surowica 7
3114 Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 54,00 surowica 7
386 Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA 48,00 surowica 4
387 Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA 48,00 surowica 4
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 173,00 wymaz na podł.płynne 14
3115 Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 54,00 surowica 7
3116 Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 54,00 surowica 7
3117 Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 54,00 surowica 7
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo 213,00 wymaz /nasienie /mocz 5 - 9
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 179,00 wymaz 5 - 9
396 HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - * 173,00 wymaz 11
397 HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - * 518,00 wymaz 25
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 345,00 wymaz 5 - 12
3158 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR 345,00 (mocz)>4h przechow. -20°C wymaz/mocz 15
400 Helicobacter pylori IgG 46,00 surowica 4
401 Helicobacter pylori IgA 30,00 surowica 5 - 7
402 Helicobacter pylori w kale, antygen 96,00 kał 6 - 7
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 78,00 surowica 5 - 7
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 78,00 surowica 5 - 7
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 78,00 surowica 5 - 7
409 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 173,00 surowica 15
414 Grypa typ A IgG 108,00 surowica 15
415 Grypa typ A IgM 118,00 surowica 15
416 Grypa typ B IgG 108,00 surowica 15
417 Grypa typ B IgM 120,00 surowica 15
418 Paragrypa typ 1-3 IgG 114,00 surowica 17
419 Paragrypa typ 1-3 IgM 72,00 surowica 17
426 Paragrypa typ 3 IgG 84,00 surowica 7
420 Odra (Morbilli virus) IgG 120,00 surowica 17
421 Odra (Morbilli virus) IgM 120,00 surowica 17
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 138,00 surowica 10
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 150,00 surowica 10
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 150,00 surowica 15
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 150,00 surowica 15
427 Grypa typ A i B antygeny 96,00 wymaz* 2
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 288,00 wymaz 6
430 Borelioza IgG 66,00 surowica 5
431 Borelioza IgM 66,00 surowica 5
432 Borelioza IgG met. western-blot 150,00 surowica 6
433 Borelioza IgM met. western-blot 150,00 surowica 6
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 173,00 2xkrew EDTA/PMR 13
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA 138,00 czyli odkleszczowe zap. mózgu surowica /osocze 9
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA 138,00 czyli odkleszczowe zap. mózgu surowica /osocze 9
439 Panel infekcji odkleszczowych (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR 690,00 krew żylna EDTA 16
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF 299,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 15
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF 311,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 15
3109 Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF 656,00 surowica do 3 tyg.
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii, met. PCR 805,00 krew EDTA* 18
3111 Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae 690,00 krew żylna EDTA 18
435 Bruceloza IgG 36,00 surowica 15
436 Bruceloza IgM 36,00 surowica 15
440 Listerioza, jakościowo 90,00 surowica 7 - 9
3139 Listeria monocytogenes IgG met. IIF 42,00 surowica /osocze 18
445 Yersinia spp. IgG 66,00 surowica 10
446 Yersinia spp. IgM 66,00 surowica 10
447 Yersinia spp. IgA 66,00 surowica 10
448 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 219,00 surowica 21
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 207,00 surowica 15
459 Parvowirus B19 IgG i IgM 90,00 surowica /osocze 7
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA 60,00 surowica /osocze 7
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA 60,00 surowica /osocze 7
3188 Parwowirus B19 jakościowo met. PCR 311,00 osocze 5 - 9
461 Adenowirusy met. PCR, jakościowo 265,00 osocze EDTA 5 - 9
464 Coxackie wirusy przeciwciała 127,00 surowica 14
468 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 96,00 surowica /osocze 16
469 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 96,00 surowica /osocze 16
470 Gruźlica - badanie genet met. PCR 403,00 wymaz /plwocina 21
1327 Quantiferon TB 253,00 zestaw probówek 10
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG 150,00 surowica 20
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 90,00 surowica 7
339 Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 345,00 surowica 12
481 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 196,00 surowica 10
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 345,00 surowica 12
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 120,00 surowica 21
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 368,00 surowica 14
484 Czerwonka pełzakowata IgG met. ELISA 78,00 surowica /osocze 9
485 Giardia lamblia IgM i IgG, met.IIF 127,00 surowica 10
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 114,00 surowica 6
489 Candida – antygen krążący 202,00 surowica 10
496 Aspergillus – antygen krążący 242,00 surowica 14
3218 Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 230,00 surowica 17
3219 Aspergillus spp. IgG, ilościowo 345,00 surowica 17
3220 Candida, identyfikacja 3 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei met. PCR 518,00 wymaz sucha wymazówka /mocz jałowy pojemnik 12
499 HBs antygen, test potwierdzenia 42,00 surowica 2
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 345,00 surowica 12
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 60,00 surowica 7
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF 138,00 surowica / EDTA 11
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF 138,00 surowica / EDTA 11
3130 Legionella pneumophila, antygen 236,00 z porannej mikcji mocz do 7
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 242,00 surowica 6
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 242,00 surowica 6
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 253,00 surowica 6
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 483,00 surowica 7
3123 Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo 265,00 surowica 6
3136 Babesia divergens met.PCR, jakościowo 265,00 EDTA 10
3143 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 167,00 EDTA 13
3144 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 167,00 EDTA 10
3145 Babesia microti IgG met. IIF 167,00 EDTA 10
3146 Babesia microti IgM met. IIF 167,00 EDTA 10
3150 P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG 36,00 surowica, osocze cytrynianowe 9
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 345,00 surowica 12
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA 108,00 surowica do 13
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA 108,00 surowica do 13
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 207,00 surowica 12
3156 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 207,00 surowica 12
3167 Gorączka Denga IgG, met ELISA 207,00 surowica 15
3166 Gorączka Denga IgM, met. ELISA 207,00 surowica 15
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 242,00 surowica 14
3215 Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 345,00 surowica 12
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - LEKI
500 Lit, ilościowo 54,00 surowica 3
501 Karbamazepina, ilościowo (Amizepina) 60,00 surowica 4
502 Kwas walproinowy, ilościowo (depakina) 60,00 surowica 4
503 Fenytoina, ilościowo 54,00 surowica 4
504 Fenobarbital, ilościowo 54,00 surowica 5
505 Digoksyna, ilościowo 60,00 surowica 4
506 Propafenon, ilościowo 120,00 surowica 5
508 Paracetamol, ilościowo 42,00 surowica 3
509 Salicylany, ilościowo 54,00 surowica 3
510 Teofilina, ilościowo 72,00 surowica 4
511 Cyklosporyna A, ilościowo 150,00 krew EDTA 3
513 Takrolimus, ilościowo 213,00 krew EDTA 4
515 Amiodaron w surowicy 108,00 surowica 3
518 Gentamycyna 48,00 surowica 5
3095 Selen, ilościowo 108,00 surowica 21
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - NARKOTYKI
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 46,00 mocz 3
524 Heroina w moczu, jakościowo 47,00 mocz 3
525 Kokaina w moczu, jakościowo 46,00 mocz 3
527 Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 46,00 mocz 3
528 Marihuana w moczu, jakościowo 46,00 mocz 3
3001 Barbiturany w moczu, jakościowo 46,00 mocz 3
3065 Opiaty w moczu 42,00 mocz 3
3079 Kanabinoidy w moczu, półilościowo 60,00 mocz 3
3080 Kokaina w moczu, półilościowo 72,00 mocz 3
3081 Opiaty w moczu, półilościowo 72,00 mocz 3
3082 Amfetamina /metamfetamina w moczu, półilościowo 72,00 mocz 3
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
530 Etanol, ilościowo 72,00 osocze pobrane na fluorek sodu 3
535 Fenol w moczu, ilościowo 60,00 mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia /DZM 7
539 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 72,00 mocz 5
3087 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 54,00 mocz 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - METABOLITY
542 Osmolalność surowicy 24,00 surowica 2
543 Osmolalność moczu 24,00 mocz 2
3699 Osmolalność - badanie wyliczane 24,00 surowica 4
545 Methemoglobina we krwi ilościowo 54,00 krew pełna heparyna 3
546 Mleczany, ilościowo 36,00 CZD surowica 5
548 Szczawiany w DZM 78,00 mocz DZM 14
549 Cytryniany w moczu 102,00 mocz 7
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - METALE
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 66,00 pobr pon-czw krew heparynowa / EDTA 5
553 Kwas hipurowy 57,00 mocz 10
554 Cynk w moczu 78,00 mocz 8
555 Cynk, ilościowo 66,00 surowica 8
556 Miedź, ilościowo 72,00 nie stosować probówek z żelem separującym surowica 8
557 Miedź w moczu, ilościowo 73,00 Mocz DZM 8
3083 Chrom w moczu 108,00 mocz 14
558 Ołów we krwi 82,00 probówek nie wirować krew pełna EDTA, heparyna 8
559 Ołów w moczu, ilościowo 90,00 Mocz-próbka bieżąca 8
560 Rtęć w moczu, ilościowo 96,00 mocz 10
561 Kadm we krwi 120,00 nie używać czerwonych korków Krew pełna (EDTA) 8
562 Kadm w moczu 127,00 Mocz-próbka bieżąca 8
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 72,00 surowica 3
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 78,00 mocz 15 - 21
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 78,00 mocz 15 - 21
573 Porfiryny całkowite w moczu 138,00 mocz(ciemny pojemnik) 14
575 Koproporfiryna 72,00 mocz 16
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 288,00 mocz 14
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

AUTOIMMUNOLOGIA
3280 PPJ typ świecenia, miano met. IIF 72,00 surowica 5 - 10
600 PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF (stara nazwa: P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1)) 54,00 surowica 5 - 10
601 PPJ test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID (stara nazwa: P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2)) 127,00 surowica 5 - 10
602 PPJ (ANA3) met. Immunoblot (stara nazwa: P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, rib-P-Protein)) 138,00 surowica 5 - 10
603 PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF) 78,00 surowica 5 - 10
3260 P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA 48,00 surowica 8
3297 PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met. immunoblot 138,00 surowica 8
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 78,00 surowica 8
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 78,00 surowica 8
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 96,00 surowica 8
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 96,00 surowica 8
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 96,00 surowica 8
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA 96,00 surowica 8
3304 P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA 96,00 surowica 8
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA 96,00 surowica 8
3306 PPJ test przesiewowy (ANA) met. ELISA 66,00 surowica 8
604 SLE, półilościowo 54,00 surowica 2
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 96,00 surowica 5 - 10
607 P/c. p. aktynie met. IIF 72,00 surowica 5
608 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 184,00 surowica 5 - 10
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 78,00 surowica 5 - 10
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA 72,00 surowica 8
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 78,00 surowica 5 - 10
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 72,00 surowica 8
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 138,00 surowica 5 - 10
616 Panel wątrobowy PEŁNY (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 161,00 surowica 15
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 127,00 surowica 21
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 108,00 surowica 5
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 78,00 surowica 5 - 10
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 78,00 surowica 5 - 10
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 138,00 surowica 5 - 10
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 138,00 surowica 5 - 10
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 96,00 surowica 5 - 10
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 96,00 surowica 5 - 10
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 173,00 surowica 5 - 10
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 78,00 surowica 5 - 10
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 78,00 surowica 5 - 10
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 127,00 surowica 5 - 10
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 102,00 surowica 14 - 21
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 102,00 surowica 14 - 21
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 184,00 surowica 14 - 21
637 P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu 120,00 surowica 5
638 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 90,00 surowica 12
639 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 90,00 surowica 12
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 66,00 surowica 6
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 66,00 surowica 6
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120,00 surowica 6
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 102,00 surowica 9
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 102,00 surowica 9
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 184,00 surowica 9
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 78,00 surowica 45
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 78,00 surowica 45
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 138,00 surowica 45
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 66,00 surowica 45
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 66,00 surowica 45
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120,00 surowica 45
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 54,00 surowica 45
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 54,00 surowica 45
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 96,00 surowica 45
655 Antykoagulant toczniowy* 96,00 osocze mrożone 5
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA 667,00 surowica 10
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 138,00 surowica 17
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 120,00 surowica 17
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 120,00 surowica 17
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 108,00 surowica 5
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 242,00 surowica do 33
668 P/c. przeciwko titinie 230,00 surowica 20
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 127,00 surowica 16
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 120,00 surowica 5 - 10
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 108,00 surowica 9
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 114,00 surowica 5 - 10
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 102,00 surowica 5 - 10
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 108,00 surowica 5 - 10
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 120,00 surowica 30
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 173,00 surowica 21
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 84,00 surowica 9
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 127,00 surowica 21
683 P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 138,00 surowica /osocze 17
684 P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) 120,00 surowica do 23
685 Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 230,00 surowica 21
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 72,00 surowica 5
687 Badania tkankowe 114,00 wycinek skóry 5 - 10
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 108,00 surowica 21
3308 Przeciwciała pemphigus, desmogleina 1 i desmogleina 3 met. ELISA 108,00 surowica 14
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 114,00 surowica 5 - 10
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 108,00 surowica 5 - 10
3257 P/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 230,00 surowica 15 - 35
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 156,00 surowica 5 - 10
3310 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 102,00 surowica 5 - 10
3311 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 102,00 surowica 5 - 10
3312 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 161,00 surowica 5 - 10
3313 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 90,00 surowica 5 - 10
3314 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 90,00 surowica 5 - 10
3315 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 150,00 surowica 5 - 10
3305 P/c. przeciwjądrowe przeciw histonom met. ELISA 96,00 surowica /osocze 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

ALERGOLOGIA
700 IgE całkowite 39,00 surowica 2
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 17,00 krew EDTA 2
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 30,00 wymaz 2
877 Tryptaza 138,00 surowica /osocze 12
Alergeny w panelach
878 ImmunoCAP ISAC test, panel alergenów 1495,00 surowica 30
704 Panel alergenów - mieszany 207,00 surowica do 10
705 Panel alergenów pokarmowych 207,00 surowica do 10
706 Panel alergenów oddechowych 207,00 surowica do 10
707 Panel oddechowy III (10 alergenów) - EMMA 138,00 surowica 4
708 Panel pokarmowy III (10 alergenów) - EMMA 138,00 surowica 4
709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów) - EMMA 138,00 surowica 4
758 Panel atopowy (20 alergenów) 184,00 surowica 3 - 4
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
755 Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 90,00 surowica 1 - 2
710 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 60,00 surowica 3 - 6
711 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 60,00 surowica 3 - 6
712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 60,00 surowica 3 - 6
713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 60,00 surowica 3 - 6
714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 60,00 surowica 3 - 6
715 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 60,00 surowica 3 - 6
716 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 60,00 surowica 3 - 6
717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 60,00 surowica 3 - 6
718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 60,00 surowica 3 - 6
722 IgE sp. GP3 panel traw 3 60,00 surowica 11
Alergeny - składniki kurzu, roztocza
725 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 51,00 surowica 3 - 6
726 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 51,00 surowica 3 - 6
727 IgE sp. D70 - Acarus siro 51,00 surowica 3 - 6
728 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 51,00 surowica 3 - 6
729 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 51,00 surowica 3 - 6
Alergeny - sierści i pierza
730 IgE sp. E7 - odchody gołębia 51,00 surowica 3 - 6
732 IgE sp. I6 - karaluch - prusak 51,00 surowica 3 - 6
733 IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 51,00 surowica 3 - 6
735 IgE sp. E1 - sierść kota 51,00 surowica 3 - 6
736 IgE sp. E2 - sierść psa 51,00 surowica 3 - 6
737 IgE sp. E3 - sierść konia 51,00 surowica 3 - 6
738 IgE sp. E201 - pióra kanarka 51,00 surowica 3 - 6
739 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 51,00 surowica 3 - 6
740 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 51,00 surowica 3 - 6
741 IgE sp. E86 - pióra kaczki 51,00 surowica 3 - 6
742 IgE sp. E84 - naskórek chomika 51,00 surowica 3 - 6
743 IgE sp. E82 - naskórek królika 51,00 surowica 3 - 6
744 IgE sp. E81 - naskórek owcy 51,00 surowica 3 - 6
745 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 51,00 surowica 3 - 6
746 IgE sp. E5 łupież psa 51,00 surowica 11
Alergeny - trawy i zboża
750 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 51,00 surowica 3 - 6
751 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 51,00 surowica 3 - 6
752 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 51,00 surowica 3 - 6
753 IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - drzewa
760 IgE sp. T3 - brzoza 51,00 surowica 3 - 6
761 IgE sp. T4 - leszczyna 51,00 surowica 3 - 6
762 IgE sp. T2 - olcha 51,00 surowica 3 - 6
763 IgE sp. T14 - topola 51,00 surowica 3 - 6
764 IgE sp. T12 - wierzba 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - chwasty
770 IgE sp. W9 - babka lancetowata 51,00 surowica 3 - 6
771 IgE sp. W6 - bylica pospolita 51,00 surowica 3 - 6
772 IgE sp. W10 - komosa biała 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - pleśnie
775 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 51,00 surowica 3 - 6
776 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 51,00 surowica 3 - 6
777 IgE sp. M5 - Candida albicans 51,00 surowica 3 - 6
778 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 51,00 surowica 3 - 6
779 IgE sp. M4 - Mucor racemosus 51,00 surowica 3 - 6
780 IgE sp. M1 - Penicillium notatum 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - mleczne
785 IgE sp. F1 - białko jajka 51,00 surowica 3 - 6
786 IgE sp. F245 - jajko całe 51,00 surowica 3 - 6
787 IgE sp. F75 - żółtko jajka 51,00 surowica 3 - 6
788 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 51,00 surowica 3 - 6
789 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 51,00 surowica 3 - 6
790 IgE sp. F78 - kazeina 51,00 surowica 3 - 6
791 IgE sp. F2 - mleko krowie 51,00 surowica 3 - 6
792 IgE sp. F81 - ser cheddar 51,00 surowica 3 - 6
795 IgE sp. F 360 jogurt 51,00 surowica 11
Alegreny - mączne
796 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 51,00 surowica 3 - 6
797 IgE sp. F11 - gryka 51,00 surowica 3 - 6
798 IgE sp. F6 - jęczmień 51,00 surowica 3 - 6
799 IgE sp. F8 - kukurydza 51,00 surowica 3 - 6
800 IgE sp. F7 - owies 51,00 surowica 3 - 6
801 IgE sp. F4 - pszenica 51,00 surowica 3 - 6
802 IgE sp. F9 - ryż 51,00 surowica 3 - 6
803 IgE sp. F14 - soja 51,00 surowica 3 - 6
804 IgE sp. F5 - żyto 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - mięsa i ryb
808 IgE sp. F88 - baranina 51,00 surowica 3 - 6
809 IgE sp. F284 - indyk 51,00 surowica 3 - 6
810 IgE sp. F83 - kurczak 51,00 surowica 3 - 6
811 IgE sp. F26 - wieprzowina 51,00 surowica 3 - 6
812 IgE sp. F27 - wołowina 51,00 surowica 3 - 6
813 IgE sp. F3 - dorsz 51,00 surowica 3 - 6
814 IgE sp. F40 - tuńczyk 51,00 surowica 3 - 6
816 IgE sp. F 24 - krewetka 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - warzywa
818 IgE sp. F15 - fasola 51,00 surowica 3 - 6
819 IgE sp. F12 - groch 51,00 surowica 3 - 6
820 IgE sp. F31 - marchew 51,00 surowica 3 - 6
821 IgE sp. F244 - ogórek 51,00 surowica 3 - 6
822 IgE sp. F86 - pietruszka 51,00 surowica 3 - 6
823 IgE sp. F25 - pomidor 51,00 surowica 3 - 6
824 IgE sp. F85 - seler 51,00 surowica 3 - 6
825 IgE sp. F35 - ziemniak 51,00 surowica 3 - 6
826 IgE sp. F48 - cebula 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - owoce
830 IgE sp. F92 - banan 51,00 surowica 3 - 6
831 IgE sp. F94 - gruszka 51,00 surowica 3 - 6
832 IgE sp. F49 - jabłko 51,00 surowica 3 - 6
833 IgE sp. F84 - kiwi 51,00 surowica 3 - 6
834 IgE sp. F33 - pomarańcza 51,00 surowica 3 - 6
835 IgE sp. F44 - truskawka 51,00 surowica 3 - 6
836 IgE sp. F 237 - morela 51,00 surowica 11
837 IgE sp. F 259 - winogrona 51,00 surowica 11
852 IgE sp. F32 cytryna 66,00 surowica do 35
Alegreny - przyprawy, używki, orzechy
839 IgE sp. F105 - czekolada 51,00 surowica 3 - 6
840 IgE sp. F93 - kakao 51,00 surowica 3 - 6
841 IgE sp. F221 - kawa 51,00 surowica 3 - 6
842 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 51,00 surowica 3 - 6
843 IgE sp. F89 - musztarda 51,00 surowica 3 - 6
844 IgE sp. F277 - koperek 51,00 surowica 3 - 6
845 IgE sp. F280 - pieprz czarny 51,00 surowica 3 - 6
846 IgE sp. F17 - orzech leszczyny 51,00 surowica 3 - 6
847 IgE sp. F256 - orzech włoski 51,00 surowica 3 - 6
848 IgE sp. F13 - orzech ziemny 51,00 surowica 3 - 6
849 IgE sp. F 20 - migdały 51,00 surowica 11
Alegreny - owady
855 IgE sp. I3 - jad osy 51,00 surowica 3 - 6
856 IgE sp. I1 - jad pszczoły 51,00 surowica 3 - 6
857 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 51,00 surowica 3 - 6
858 IgE sp. I71 - jad komara 51,00 surowica 3 - 6
859 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 51,00 surowica 3 - 6
Alegreny - inne
865 IgE sp. O1 - bawełna 51,00 surowica 3 - 6
866 IgE sp. K20 - wełna 51,00 surowica 3 - 6
867 IgE sp. K82 - latex 51,00 surowica 3 - 6
868 IgE sp. K74 - jedwab 51,00 surowica 11
869 IgE sp. K80 - formaldehyd 51,00 surowica 11
870 IgE sp. C204 - amoxycylina 51,00 surowica 3 - 6
871 IgE sp. C62 - doksycyklina 51,00 surowica do 35
875 IgE sp. P1 - glista ludzka 51,00 surowica 3 - 6
876 Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera” 150,00 surowica 18
879 Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” 150,00 surowica 18
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
895 CHEK2 met. PCR 207,00 pobr pon-czw wymaz z policzka 18
897 Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) 311,00 pobr pon-czw krew żylna EDTA 15
899 Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 472,00 pobr pon-czw krew żylna EDTA 14
906 Hemochromatoza met. PCR 426,00 wymaz z policzka / krew EDTA 15
907 Mukowiscydoza met. PCR 518,00 wymaz z policzka / krew EDTA 15
908 Azoospermia met. PCR 403,00 pobr pon-czw krew EDTA 16
909 Apo E genotyp., ocena skłon. do wyst. chor. Alzheimera / dziedzicz. skłon. do miażdżycy met. PCR 345,00 pobr pon-czw wymaz z policzka / krew EDTA 14
3820 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i mielofibrozy 322,00 pobr pon-czw EDTA 16
3822 Zespół Gilberta met. PCR 253,00 pobr pon-czw krew EDTA 10
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie hcv 541,00 pobr pon-czw krew EDTA do 21
3840 Zespół Retta 633,00 pobr pon-czw krew EDTA do 16
3841 Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 403,00 pobr pon-czw krew EDTA do 16
3848 Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 276,00 pobr pon-czw krew pełna EDTA 15
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

INNE
921 Płyn z jamy ciała - badanie ogólne 35,00 płyn z jamy ciała 2
923 Cytologia płynu z jamy ciała 108,00 płyn z jamy ciała 14
924 Komórki NEO 108,00 tkanka 14
945 Badanie histopatologiczne 1-2 wycinki, pojedyncza zmiana chorobowa 96,00 tkanka 14
948 Kamienie moczowe, analiza chemiczna 90,00 kamienie moczowe /opis pojemnika 9
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 1h) 27,00 osocze fluorek 1
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h) 36,00 osocze fluorek 1
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h) 27,00 osocze fluorek 1
954 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h) 27,00 osocze fluorek 1
955 Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h) 42,00 osocze fluorek 1
956 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 1h) 27,00 osocze fluorek 1
960 Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 1h po posiłku) 27,00 osocze fluorek 1
961 Profil glukozy po posiłku (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku) 42,00 osocze fluorek 1
962 Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 2h po posiłku) 27,00 osocze fluorek 1
886 Insulina - po obciążeniu (3pkt., 50g,0, 1h i 2h) 108,00 surowica 1
887 Insulina - po obciążeniu (3pkt., 75g,0, 1h i 2h) 108,00 surowica 1
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
1100 Posiew moczu (bad. bakt.) 48,00 mocz 4 - 10
1000 Materiał z dróg oddechowych: wymaz z nosa,gardła a także oka, ucha i inne. 48,00 wymaz 4 - 10
132 Biocenoza pochwy 30,00 szkiełko 3
1045 Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie i inne. 48,00 wymaz 4 - 10
1314 Wymaz w kierunku GBS 48,00 wymaz 3 - 5
1022 Badanie ropy, wymazu z ran, czyraków, skóry i inne. 48,00 wymaz 4 - 10
1280 Wymaz w kierunku Mykoplazmy urogenitalne 81,00 Specjalne podłoże 4 - 10
1250 Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met.IIF 78,00 wymaz 10
1303 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 90,00 szkiełko 10
1304 Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 90,00 szkiełko 10
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF (wymaz z oka, odbytu lub nosogardzieli) 90,00 szkiełko 10
1266 Kał w kierunku Yersinia 60,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1254 Kał w kierunku EPEC 54,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1287 Wymaz w kierunku GC 66,00 Podłoże transport. 4 - 10
1268 Clostridium difficiele, toksyna A w kale 102,00 Kał 5
1101 Kał - posiew ogólny (bad. bakter.) 66,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1252 Kał - posiew S-S 44,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter 108,00 kał 10
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 437,00 kał-3/4 pojemnika ok 150 ml 5
1201 Posiew w kierunku flory beztlenowej 54,00 wymaz do 14
1770 Sporal 52,00 zawiera 23% VAT Test 10
Badania mykologiczne
2000 Grzyby drożdżopodobne - identyfikacja i lekowrażliwość 54,00 wymaz 4 - 10
2500 Badanie w grzybicach powierzchniowych: izolacja i identyfikacja dermatofitów - preparat i posiew 96,00 zeskrobiny do 6 tyg
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

PAKIETY BADAŃ
6130 Pakiet Borelioza z kleszcza 184,00 krew/kleszcz 12
5030 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR 230,00 wymaz 7 - 14
5031 Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met. PCR 230,00 wymaz 7 - 15
5032 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR 322,00 wymaz 7 - 15
3125 Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis) 437,00 wymaz 9
3126 Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met. PCR (wirus grypy A, wirus grypy B, RSVA, RSVB, Rhinovirus A/B, Coronavirus OC43/HKU1, Coronavirus 229E/NL63, Adenovirus, wirus grypy 1, paragrypa 2, paragrypa 3, bocavirus, enterovirus; Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila) 748,00 wymaz 9
3187 Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów met. PCR (AdV, MPV, 229E Coronavirus, PIV1, PIV2, PIV3, FluB, RSVA, Rhino A/B, OC43 Coronavirus) 552,00 wymaz 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

POZOSTAŁE BADANIA
3250 Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda 184,00 surowica 9
3251 ImuPro 50 518,00 surowica 15
3252 ImuPro 100 1035,00 surowica 15
3253 ImuPro 300 1955,00 surowica 15
3254 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 248,00 surowica 7
3255 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 248,00 surowica 7
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 96,00 surowica 8
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 96,00 surowica 8
3275 P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF 207,00 surowica 17
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 403,00 surowica 17
3751 FibroTest Badania* 138,00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
3651 FibroTest Raport 380,00 do 11
3752 FibroMax Badania* 161,00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
3652 FibroMax Raport 725,00 do 11
3753 Koenzym Q10 138,00 surowica 7
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego (met. PCR) 311,00 EDTA 14
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 288,00 krew EDTA 16
Top