Pon - Pt, godz 8:00 - 20:00 | tel.: 22 758 49 53 | Pruszków

f

Medycyna nie jest handlem i nigdy nim nie będzie, albowiem do jej uprawiania potrzebne są przymioty, jakich nie znajdziesz za ladą sklepową - Honoré de Balzac


UWAGA! Na badania krwi, proszę przyjść na czczo.

CENNIK BADAŃ

nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
1 Mocz - badanie ogólne 10,00 mocz 1
2 OB 8,00 krew EDTA 1
3 Morfologia krwi (pełna) 10,00 krew EDTA 1
5 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 krew EDTA 1
6 PT (INR) 10,00 osocze cytrynian 1
7 APTT 10,00 osocze cytrynian 1
8 Fibrynogen 20,00 osocze cytrynian 2
9 D-dimer, ilościowo 38,00 osocze cytrynian 1
10 Glukoza 6,00 osocze fluorek 1
11 Elektrolity 12,00 surowica 1
12 Sód 6,00 surowica 1
13 Potas 6,00 surowica 1
14 Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 25,00 surowica 1
15 Cholesterol całkowity 7,00 surowica 1
16 Cholesterol HDL 10,00 surowica 1
17 Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia 11,00 surowica 3
18 Trójglicerydy 11,00 surowica 1
19 Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) 38,00 surowica 1
20 ALT 6,00 surowica 1
21 AST 6,00 surowica 1
22 Fosfataza zasadowa 8,00 surowica 1
23 Bilirubina całkowita 7,00 surowica 1
24 Bilirubina związana 7,00 surowica 2
25 Bilirubina wolna 15,00 surowica 2
26 GGTP 9,00 surowica 1
27 Cholinoesteraza 17,00 surowica 5
28 Dehydrogenaza mleczanowa 15,00 surowica 2
30 Lipaza 16,00 surowica 2
31 Amylaza 9,00 surowica 1
32 Mocznik 9,00 surowica 1
33 Kreatynina 7,00 surowica 1
34 Klirens kreatyniny 16,00 surowica i mocz DZM 1
35 Cystatyna C 45,00 surowica 10
36 Kwas moczowy 7,00 surowica 1
37 Białko całkowite 6,00 surowica 1
38 Albumina 12,00 surowica 2
39 Proteinogram 32,00 surowica 5
40 Żelazo 9,00 surowica 1
41 Ferrytyna 37,00 surowica 2
42 Wapń całkowity 7,00 surowica 1
44 Chlorki 7,00 surowica 2
45 Fosfor nieorganiczny 7,00 surowica 1
46 Magnez 7,00 surowica 1
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

BADANIA KAŁU
50 Kał - badanie ogólne 30,00 kał 3
53 Owsiki - wymaz parazytologiczny 16,00 przylepiec celofanowy 2
54 Kał - G. lamblia met. ELISA 30,00 kał 4
55 Kał - krew utajona (bez diety) 12,00 kał 2
57 Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) 150,00 wymaz pobrany na podłoże transportowe 10
58 Kał - rota i adenowirusy 30,00 kał 2
3234 Kał pasożyty – Parasep SF 30,00 kał/probówka systemu Parasep SF 5
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
59 Kał - norowirusy 75,00 kał 2
61 CRP, ilościowo 15,00 surowica 1
65 ASO, ilościowo 15,00 surowica 2
67 RF, ilościowo 15,00 surowica 2
68 RF, jakościowo 15,00 surowica 2
69 Odczyn Waalera-Rosego 15,00 surowica 2
70 anty-CCP 100,00 surowica 4
255 Alfa-1-antytrypsyna w kale 35,00 kał 4
582 Elastaza trzustkowa w kale 195,00 kał 20
584 Kalprotektyna w kale 150,00 powyżej 48h zamrozić kał 35
589 M2-PK w kale met. ELISA 195,00 kał 14
590 Laktoferyna w kale met. ELISA 156,00 kał do 34
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
75 CK 17,00 surowica 2
76 CK-MB, aktywność 25,00 surowica 2
80 Mioglobina 42,00 surowica 3
81 NT pro-BNP 90,00 surowica 3
83 Homocysteina - * 60,00 surowica /krew EDTA 4
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

HEMATOLOGIA
85 Retikulocyty 10,00 krew EDTA 1
87 Płytki krwi (na cytrynian) 8,00 krew cytrynianowa 1
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 19,00 szkiełko (suchy wymaz) 2
592 Mielogram 120,00 rozmaz szpiku 4
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

SEROLOGIA
90 Grupa krwi (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) 37,00 krew EDTA 3
91 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) 30,00 krew EDTA 7
92 Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku 35,00 krew EDTA 7
93 Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń 15,00 7
94 P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) 30,00 krew EDTA 4
95 Bezpośredni test antyglobulinowy 40,00 krew EDTA 2
970 Badanie przedtransfuzyjne 25,00 krew EDTA 1
971 Próba zgodności serologicznej 1 jednostka 25,00 krew EDTA 1
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
100 TSH 20,00 surowica 2
101 FT4 25,00 surowica 2
102 FT3 25,00 surowica 2
103 T4 25,00 surowica 2
104 T3 25,00 surowica 2
105 anty-TPO 38,00 surowica 2
106 anty-TG 38,00 surowica 2
107 P/c. p. receptorom TSH 82,00 surowica 12
108 Tyreoglobulina 36,00 surowica 2
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
110 FSH 30,00 surowica 2
111 LH 30,00 surowica 2
112 Estradiol 30,00 surowica 2
113 Progesteron 30,00 surowica 2
114 Prolaktyna 30,00 surowica 2
116 Beta-HCG (total) 30,00 surowica 2
117 HCG wolna podjednostka beta 36,00 surowica 5
3321 HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR 125,00 surowica do 6
3322 PAPP-A - KRYPTOR 125,00 surowica do 6
3323 Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) 125,00 - do 10
118 Estriol wolny 40,00 surowica 4
119 PAPP-A 75,00 surowica 3
120 Prisca - raport 150,00 - 6
121 DHEA SO4 37,00 surowica 2
122 DHEA 39,00 surowica 5
123 Androstendion 37,00 surowica 3
124 Testosteron 30,00 surowica 2
125 Testosteron wolny 45,00 surowica 5
126 SHBG 33,00 surowica 2
127 17 - hydroksyprogesteron 38,00 surowica 5
128 Oksytocynaza 55,00 surowica 8
129 Izooksytocynaza 35,00 surowica 8
130 Kariotyp, badanie cytogenetyczne 330,00 pobr pon-czw krew pełna heparyna do 35
136 Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV 180,00 specjalne podłoże 7
137 AMH 180,00 surowica 8 do 11
138 Inhibina B 180,00 surowica 15
132 Biocenoza pochwy 20,00 wymaz na szkiełko 4
139 Makroprolaktyna 120,00 surowica 8
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA ANEMII
140 Transferyna 50,00 surowica 2
141 Witamina B12 - * 45,00 surowica 1
3754 Kwas metylomalonowy MMA 250,00 surowica mrożona 17
142 Kwas foliowy (witamina B9) 45,00 surowica 1
143 Erytropoetyna 58,00 surowica 5
144 TIBC 30,00 surowica 2
145 UIBC 20,00 surowica 2
146 Rozpuszczalny receptor transferyny 75,00 min.1 ml surowicy surowica 7
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
150 Hemoglobina glikowana met. HPLC 40,00 krew EDTA 3
151 Hemoglobina glikowana met. immunoturb. 40,00 krew EDTA 2
152 Fruktozamina 60,00 surowica 16
153 Insulina - * 30,00 surowica 2
154 C-peptyd - * 40,00 surowica 4
155 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF 100,00 surowica 8
156 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 100,00 surowica 17
157 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo 85,00 surowica /EDTA 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
160 Parathormon (intact) - * 38,00 surowica mrożona 2
161 Kalcytonina - * 80,00 surowica mrożona 4
162 Osteokalcyna - * 60,00 surowica 4
163 Fosfataza kwaśna 9,00 surowica 4
164 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 80,00 surowica 5
165 C-telopeptyd kolagenu typu I 100,00 surowica 15
166 Pyrylinks D w moczu 75,00 mocz 4
167 Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 242,00 surowica 14
168 Witamina D3 metabolit 25(OH) 55,00 surowica 1
3140 Profil reumatyczny1 IgG met. IIF 95,00 surowica /osocze 15
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

INNE HORMONY I METABOLITY
170 ACTH - * 50,00 Osocze EDTA mrożone 2
171 Kortyzol 25,00 surowica 2
172 Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu 25,00 DZM 6
173 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 DZM + HCl 10
174 17-ketosteroidy w DZM 75,00 DZM + HCl 10
175 Aldosteron 38,00 surowica 15
176 Aldosteron w DZM 38,00 DZM 14
178 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 110,00 surowica 10
183 Metoksykatecholaminy w DZM 145,00 DZM + HCl 14
184 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 160,00 DZM + HCl 14 - 21
185 Kwas wanilinomigdałowy w DZM 90,00 DZM + HCl 15
190 Hormon wzrostu - * 28,00 surowica mrożona 3
191 IGF-BP3 95,00 surowica 20
192 IGF-1 - * 75,00 surowica mrożona 4
193 Gastryna - * 80,00 surowica mrożona 9
194 Leptyna 60,00 surowica 90
3336 Profil steroidowy w DZM met. GC-MS 255,00 DZM do 56
3426 Kwas homogentyzynowy w DZM 250,00 DZM 17
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
186 Chromogranina A 80,00 surowica /EDTA 14
198 ROMA (Ca125 +HE4 +Algorytm oceny ryzyka) 150,00 surowica 4
199 HE4 90,00 surowica 4
200 PSA całkowity 35,00 surowica 4
3700 PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 90,00 surowica 2
201 PSA wolny 45,00 surowica 2
203 Fosfataza kwaśna sterczowa 10,00 surowica 4
204 CEA 20,00 surowica 2
205 AFP 38,00 surowica 2
206 CA 125 36,00 surowica 2
207 CA 15-3 36,00 surowica 2
208 CA 19-9 36,00 surowica 2
209 TPS 70,00 surowica 15
210 SCC - Ag 85,00 surowica 2
211 CYFRA 21-1 55,00 surowica 10
212 CA 72-4 70,00 surowica 6-9
213 Beta -2 -mikroglobulina 60,00 surowica 8
215 BRCA 1 met. PCR 350,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
896 BRCA 2 met. PCR 200,00 wymaz z policzka / krew EDTA 17
217 P/c. onkoneuronalne met.IIF 160,00 surowica 16
218 S100 80,00 surowica 5 - 8
219 NSE (Neuroswoista enolaza) 50,00 surowica 10
3330 Adrenalina 95,00 EDTA zamrożone 17
3331 Adrenalina w DZM 95,00 DZM+HCL zamrożone 17
3332 Noradrenalina 125,00 EDTA zamrożone 17
3333 Noradrenalina w DZM 95,00 DZM+HCL zamrożone 17
3334 Metanefryna w DZM 50,00 DZM+HCL zamrożone 17
3335 Normetanefryna w DZM 50,00 DZM+HCL zamrożone 17
3823 HER-2 met. FISH 550,00 Fragment guza, BIOPTAD, zajęty węzeł chłonny lub rak żołądka 30
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

UKŁAD KRZEPNIĘCIA
233 Czynnik von Willebranda 80,00 po 24h zamrozić osocze cytrynian 16
235 Antytrombina III, aktywność 60,00 osocze cytrynian 3
237 Białko C aktywność - * 80,00 osocze cytrynian 4
3368 Oporność na aktywne białko C 80,00 osocze cytrynian 10
238 Białko S wolne 80,00 osocze cytrynian 9
239 Czynnik V Leiden ( met.PCR) 150,00 pobr pon-czw krew EDTA ( 2 prob.)n 15
240 Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) 270,00 pobr pon-czw krew EDTA 15
241 Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 270,00 pobr pon-czw krew EDTA 15
242 FDP - produkty degradacji fibrynogenu 45,00 zamrozić tylko Szpit. Bielański osocze cytrynianowe 2
3821 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 300,00 pobr pon-czw krew EDTA 16
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
245 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 96,00 surowica 2
246 IgG 32,00 surowica 2
247 IgM 32,00 surowica 2
248 IgA 32,00 surowica 2
249 Dopełniacz, składowa C-3c 42,00 surowica 6
250 Dopełniacz, składowa C-4 42,00 surowica 6
252 HLA-B27 met.PCR 150,00 2XEDTA 10
253 Kompleksy immunologiczne 100,00 surowica 15
254 Alfa-1-antytrypsyna 90,00 surowica 6
256 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 40,00 surowica 8
257 Ceruloplazmina 70,00 surowica 4
258 Haptoglobina 45,00 surowica 6
259 C1 inhibitor, aktywność 120,00 osocze cytrynianowe 35
260 C1 inhibitor, stężenie 120,00 surowica 8 - 13
261 Łańcuchy lekkie kappa 80,00 surowica 8
262 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 80,00 mocz 8
263 Łańcuchy lekkie lambda 80,00 surowica 8
264 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 80,00 mocz 8
266 Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy 110,00 surowica 8
267 Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 110,00 mocz 8
3246 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 120,00 surowica 7
3247 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 120,00 mocz 7
269 Wolne kwasy tłuszczowe 70,00 surowica do 30
273 Lipoproteina Lp(a) 50,00 surowica 7
274 Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 60,00 surowica 9
576 Aldolaza 25,00 surowica 9
3091 Acetylocholinesteraza krwinkowa 85,00 parametr wrażliwy / pbr. tylko w PP Prymasa EDTA 5
3241 IgG1, podklasa 125,00 surowica 5
3242 IgG2, podklasa 125,00 surowica 5
3243 IgG3, podklasa 125,00 surowica 5
3244 IgG4, podklasa 125,00 surowica 14
3245 IgG1-4, zestaw podklas 280,00 surowica 5
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

BADANIA Z MOCZU
275 Białko w DZM 10,00 DZM 1
276 Glukoza w DZM 10,00 DZM 1
277 Wapń w DZM - * 10,00 DZM + HCl 1
278 Fosfor w DZM - * 10,00 DZM + HCl 1
279 Magnez w DZM - * 10,00 DZM + HCl 1
280 Mocznik w DZM 10,00 DZM 1
281 Kreatynina w DZM 10,00 DZM 1
282 Kwas moczowy w DZM 10,00 DZM 1
283 Sód i potas w DZM 10,00 DZM 1
284 Chlorki w DZM 10,00 DZM 1
286 Glukoza i ketony w moczu, jakościowo 10,00 mocz 1
287 Wapń w moczu 10,00 mocz 1
288 Fosfor w moczu 10,00 mocz 1
289 Magnez w moczu 10,00 mocz 1
290 Mocznik w moczu 10,00 mocz 1
291 Kreatynina w moczu 10,00 mocz 1
292 Kwas moczowy w moczu 10,00 mocz 1
293 Sód i potas w moczu 10,00 mocz 1
294 Chlorki w moczu 10,00 mocz 1
295 Amylaza w moczu 10,00 mocz 1
296 Albumina DZM 35,00 DZM 2
297 Liczba Addisa - * 15,00 mocz / zbiórka 12 h 1
299 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 27,00 mocz 2
3270 Albumina w moczu 20,00 mocz 2
3905 Porfobilinogen w DZM 130,00 zalecane DZM mocz/DZM do 10
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

INFEKCJE
300 HBs antygen 20,00 surowica 2
301 HBs przeciwciała 38,00 surowica 2
302 HBe przeciwciała 50,00 surowica 2
303 HBe antygen 50,00 surowica 2
304 HBc przeciwciała całkowite 40,00 surowica 2
305 HBc przeciwciała IgM 50,00 surowica 2
306 HBV met. PCR, ilościowo 350,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 22
307 HBV met. PCR, jakościowo 140,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek /surowica 15
308 HBV met. PCR, genotypowanie A - H 550,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek do 12
309 HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę 550,00 osocze /surowica do 12
3170 HBV met. PCR, lekooporność entekawir 550,00 osocze /surowica do 12
310 HCV przeciwciała 37,00 surowica 2
311 HCV met. PCR, ilościowo 350,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 22
312 HCV met. PCR, jakościowo * 140,00 surowica /krew pełna probówka BD PPT EDTA z żelem 13
313 HCV genotypowanie 350,00 surowica 12
317 HAV przeciwciała całkowite 60,00 surowica 2
318 HAV przeciwciała IgM 60,00 surowica 4
320 HIV Ag/Ab (Combo) 38,00 surowica 2
321 HIV test potwierdzenia met. western-blot 340,00 surowica 7
322 HIV met. PCR, ilościowo 430,00 EDTA do 12
324 HTLV I/II, przeciwciała 180,00 surowica 10
331 USR- testy potwierdzenia 35,00 surowica 20
332 FTA 50,00 surowica 10
334 FTA ABS IgM 120,00 surowica 10
335 TPHA 50,00 surowica 10
337 FTA ABS 75,00 surowica 10
338 Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 12,00 surowica 2
340 Toksoplazmoza IgG 32,00 surowica 2
341 Toksoplazmoza IgM 32,00 surowica 2
342 Toksoplazmoza IgA 65,00 surowica 14
343 Toksoplazmoza IgG awidność 80,00 surowica 5
3214 Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot 150,00 surowica 4
344 Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo 185,00 EDTA 9
345 Różyczka (Rubella virus) IgG 32,00 surowica 2
346 Różyczka (Rubella virus) IgM 32,00 surowica 2
350 CMV (Cytomegalovirus) IgG 32,00 surowica 2
351 CMV (Cytomegalovirus) IgG 32,00 surowica 2
352 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 130,00 surowica 5
353 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo 350,00 osocze EDTA 15 - 20
354 CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo 180,00 osocze EDTA 12
3180 CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR 180,00 mocz 3
3181 CMV (Cytomegalovirus) IgM, met. Immunoblot 150,00 surowica 4
355 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 45,00 surowica 8
356 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 50,00 surowica 8
358 HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo 165,00 wymaz /PMR 12
360 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 55,00 surowica 3
361 EBV (Epstein-Barr virus) IgM 55,00 surowica 3
362 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 18,00 surowica 2
363 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo 450,00 krew EDTA /surowica 15
364 EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo 200,00 krew EDTA /surowica 12
365 EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 50,00 surowica 4
366 EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 50,00 surowica 4
3173 EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF 45,00 surowica /EDTA 5
3176 Enterowirusy IgM 70,00 surowica /EDTA 16
3177 Enterowirusy IgG 70,00 surowica /EDTA 16
367 Mycoplasma hominis - jakościowo PCR 150,00 wymaz 5 - 9
3142 Mycoplasma pneumoniae IgA 60,00 surowica 18
370 Mycoplasma pneumoniae IgG 65,00 surowica 5
371 Mycoplasma pneumoniae IgM 65,00 surowica 5
373 Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo 180,00 wymaz /plwocina / BAL (popłuczyny oskrzelowo – pęcherzykowe) 10
379 Mycoplazma genitalium met. PCR 150,00 wymaz 10
380 Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA 40,00 surowica 4
381 Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA 40,00 surowica 4
3112 Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 45,00 surowica 7
3113 Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 45,00 surowica 7
3114 Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 45,00 surowica 7
386 Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA 40,00 surowica 4
387 Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA 40,00 surowica 4
391 Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo 150,00 wymaz na podł.płynne 14
3115 Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 45,00 surowica 7
3116 Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 45,00 surowica 7
3117 Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 45,00 surowica 7
392 Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo 185,00 wymaz /nasienie /mocz 5 - 9
393 Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo 155,00 wymaz 5 - 9
396 HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - * 150,00 wymaz 11
397 HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - * 450,00 wymaz 25
3119 Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR(Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) 360,00 wymaz* 9
3127 Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 300,00 wymaz 5 - 12
3128 Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR 300,00 wymaz 5 - 12
3158 Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR 300,00 (mocz)>4h przechow. -20°C wymaz/mocz 15
400 Helicobacter pylori IgG 38,00 surowica 4
401 Helicobacter pylori IgA 25,00 surowica 5 - 7
402 Helicobacter pylori w kale, antygen 80,00 kał 6 - 7
405 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG 65,00 surowica 5 - 7
406 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM 65,00 surowica 5 - 7
407 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA 65,00 surowica 5 - 7
409 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 150,00 surowica 15
414 Grypa typ A IgG 90,00 surowica 15
415 Grypa typ A IgM 98,00 surowica 15
416 Grypa typ B IgG 90,00 surowica 15
417 Grypa typ B IgM 100,00 surowica 15
418 Paragrypa typ 1-3 IgG 95,00 surowica 17
419 Paragrypa typ 1-3 IgM 60,00 surowica 17
426 Paragrypa typ 3 IgG 70,00 surowica 7
420 Odra (Morbilli virus) IgG 100,00 surowica 17
421 Odra (Morbilli virus) IgM 100,00 surowica 17
422 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 120,00 surowica 10
423 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 130,00 surowica 10
424 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 130,00 surowica 15
425 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 130,00 surowica 15
427 Grypa typ A i B antygeny 80,00 wymaz* 2
428 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo 250,00 wymaz 6
430 Borelioza IgG 55,00 surowica 5
431 Borelioza IgM 55,00 surowica 5
432 Borelioza IgG met. western-blot 130,00 surowica 6
433 Borelioza IgM met. western-blot 130,00 surowica 6
434 Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 150,00 2xkrew EDTA/PMR 13
438 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM met. ELISA 120,00 czyli odkleszczowe zap. mózgu surowica /osocze 9
3584 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgG met. ELISA 120,00 czyli odkleszczowe zap. mózgu surowica /osocze 9
439 Panel infekcji odkleszczowych (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR 600,00 krew żylna EDTA 16
3107 Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF 260,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 15
3108 Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF 270,00 krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek 15
3109 Panel koinfekcji w boreliozie (Bartoneloza IgG, Babeszjoza IgG, Anaplazmoza IgG, Jersinioza IgG, Mykoplazmoza IgG i IgM, Chlamydioza IgG)met. ELISA, IIF 570,00 surowica do 3 tyg.
3110 Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii, met. PCR 700,00 krew EDTA* 18
3111 Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae 600,00 krew żylna EDTA 18
435 Bruceloza IgG 30,00 surowica 15
436 Bruceloza IgM 30,00 surowica 15
440 Listerioza, jakościowo 75,00 surowica 7 - 9
3139 Listeria monocytogenes IgG met. IIF 35,00 surowica /osocze 18
445 Yersinia spp. IgG 55,00 surowica 10
446 Yersinia spp. IgM 55,00 surowica 10
447 Yersinia spp. IgA 55,00 surowica 10
448 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 190,00 surowica 21
454 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 180,00 surowica 15
459 Parvowirus B19 IgG i IgM 75,00 surowica /osocze 7
3171 Parvowirus B19 IgG met. ELISA 50,00 surowica /osocze 7
3172 Parvowirus B19 IgM met. ELISA 50,00 surowica /osocze 7
3188 Parwowirus B19 jakościowo met. PCR 270,00 osocze 5 - 9
461 Adenowirusy met. PCR, jakościowo 230,00 osocze EDTA 5 - 9
464 Coxackie wirusy przeciwciała 110,00 surowica 14
468 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 80,00 surowica /osocze 16
469 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 80,00 surowica /osocze 16
470 Gruźlica - badanie genet met. PCR 350,00 wymaz /plwocina 21
1327 Quantiferon TB 220,00 zestaw probówek 10
476 Tężec (Clostridium tetanii) IgG 130,00 surowica 20
480 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 75,00 surowica 7
339 Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot 300,00 surowica 12
481 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG 170,00 surowica 10
3165 Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot 300,00 surowica 12
482 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 100,00 surowica 21
483 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 320,00 surowica 14
484 Czerwonka pełzakowata IgG met. ELISA 65,00 surowica /osocze 9
485 Giardia lamblia IgM i IgG, met.IIF 85,00 surowica 10
488 Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo 95,00 surowica 6
489 Candida – antygen krążący 175,00 surowica 10
496 Aspergillus – antygen krążący 210,00 surowica 14
3218 Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 200,00 surowica 17
3219 Aspergillus spp. IgG, ilościowo 300,00 surowica 17
3220 Candida, identyfikacja 3 gatunków: C. albicans, C. glabrata, C. krusei met. PCR 450,00 wymaz sucha wymazówka /mocz jałowy pojemnik 12
499 HBs antygen, test potwierdzenia 35,00 surowica 2
697 Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot 300,00 surowica 12
698 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 50,00 surowica 7
3120 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) IgG met. IIF 120,00 surowica / EDTA 11
3121 Bartoneloza (B.henselae, B.quintana) Igm met. IIF 120,00 surowica / EDTA 11
3130 Legionella pneumophila, antygen 205,00 z porannej mikcji mocz do 7
3131 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 210,00 surowica 6
3132 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 210,00 surowica 6
3133 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 220,00 surowica 6
3134 Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza) 420,00 surowica 7
3123 Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo 230,00 surowica 6
3136 Babesia divergens met.PCR, jakościowo 230,00 EDTA 10
3143 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 145,00 EDTA 13
3144 Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 145,00 EDTA 10
3145 Babesia microti IgG met. IIF 145,00 EDTA 10
3146 Babesia microti IgM met. IIF 145,00 EDTA 10
3150 P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG 30,00 surowica, osocze cytrynianowe 9
3159 Schistosomoza IgG, met. Western Blot 300,00 surowica 12
3169 Hantavirus IgG, met.ELISA 90,00 surowica do 13
3168 Hantavirus IgM, met.ELISA 90,00 surowica do 13
3157 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA 180,00 surowica 12
3156 Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA 180,00 surowica 12
3167 Gorączka Denga IgG, met ELISA 180,00 surowica 15
3166 Gorączka Denga IgM, met. ELISA 180,00 surowica 15
3174 Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA 210,00 surowica 14
3215 Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot 300,00 surowica 12
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - LEKI
500 Lit, ilościowo 45,00 surowica 3
501 Karbamazepina, ilościowo (Amizepina) 50,00 surowica 4
502 Kwas walproinowy, ilościowo (depakina) 50,00 surowica 4
503 Fenytoina, ilościowo 45,00 surowica 4
504 Fenobarbital, ilościowo 45,00 surowica 5
505 Digoksyna, ilościowo 50,00 surowica 4
506 Propafenon, ilościowo 100,00 surowica 5
508 Paracetamol, ilościowo 35,00 surowica 3
509 Salicylany, ilościowo 45,00 surowica 3
510 Teofilina, ilościowo 60,00 surowica 4
511 Cyklosporyna A, ilościowo 130,00 krew EDTA 3
513 Takrolimus, ilościowo 185,00 krew EDTA 4
515 Amiodaron w surowicy 90,00 surowica 3
518 Gentamycyna 40,00 surowica 5
3095 Selen, ilościowo 90,00 surowica 21
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - NARKOTYKI
521 Amfetamina w moczu, jakościowo 38,00 mocz 3
524 Heroina w moczu, jakościowo 39,00 mocz 3
525 Kokaina w moczu, jakościowo 38,00 mocz 3
527 Morfina (opiaty) w moczu, jakościowo 38,00 mocz 3
528 Marihuana w moczu, jakościowo 38,00 mocz 3
3001 Barbiturany w moczu, jakościowo 38,00 mocz 3
3065 Opiaty w moczu 35,00 mocz 3
3079 Kanabinoidy w moczu, półilościowo 50,00 mocz 3
3080 Kokaina w moczu, półilościowo 60,00 mocz 3
3081 Opiaty w moczu, półilościowo 60,00 mocz 3
3082 Amfetamina /metamfetamina w moczu, półilościowo 60,00 mocz 3
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
530 Etanol, ilościowo 60,00 osocze pobrane na fluorek sodu 3
535 Fenol w moczu, ilościowo 50,00 mocz poranny po stwierdzeniu zatrucia /DZM 7
539 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 60,00 mocz 5
3087 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 45,00 mocz 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - METABOLITY
542 Osmolalność surowicy 20,00 surowica 2
543 Osmolalność moczu 20,00 mocz 2
3699 Osmolalność - badanie wyliczane 20,00 surowica 4
545 Methemoglobina we krwi ilościowo 45,00 krew pełna heparyna 3
546 Mleczany, ilościowo 30,00 CZD surowica 5
548 Szczawiany w DZM 65,00 mocz DZM 14
549 Cytryniany w moczu 85,00 mocz 7
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

TOKSYKOLOGIA - METALE
551 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 55,00 pobr pon-czw krew heparynowa / EDTA 5
553 Kwas hipurowy 47,00 mocz 10
554 Cynk w moczu 65,00 mocz 8
555 Cynk, ilościowo 55,00 surowica 8
556 Miedź, ilościowo 60,00 nie stosować probówek z żelem separującym surowica 8
557 Miedź w moczu, ilościowo 62,00 Mocz DZM 8
3083 Chrom w moczu 90,00 mocz 14
558 Ołów we krwi 68,00 probówek nie wirować krew pełna EDTA, heparyna 8
559 Ołów w moczu, ilościowo 75,00 Mocz-próbka bieżąca 8
560 Rtęć w moczu, ilościowo 80,00 mocz 10
561 Kadm we krwi 100,00 nie używać czerwonych korków Krew pełna (EDTA) 8
562 Kadm w moczu 110,00 Mocz-próbka bieżąca 8
567 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 60,00 surowica 3
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 65,00 mocz 15 - 21
572 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 65,00 mocz 15 - 21
573 Porfiryny całkowite w moczu 120,00 mocz(ciemny pojemnik) 14
575 Koproporfiryna 65,00 mocz 16
577 Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS 250,00 mocz 14
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

AUTOIMMUNOLOGIA
3280 PPJ typ świecenia, miano met. IIF 60,00 surowica 5 - 10
600 PPJ test przesiewowy (ANA1) met. IIF (stara nazwa: P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1)) 45,00 surowica 5 - 10
601 PPJ test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID (stara nazwa: P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2)) 110,00 surowica 5 - 10
602 PPJ (ANA3) met. Immunoblot (stara nazwa: P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, rib-P-Protein)) 120,00 surowica 5 - 10
603 PPJ dsDNA met. IIF (stara nazwa: P/c. p. dsDNA met. IIF) 65,00 surowica 5 - 10
3260 P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA 40,00 surowica 8
3297 PPJ, antygeny rozpuszczalne (ENA) met. immunoblot 120,00 surowica 8
3298 PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA 65,00 surowica 8
3299 PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA 65,00 surowica 8
3300 PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA 80,00 surowica 8
3301 PPJ anty-Jo-1 met. ELISA 80,00 surowica 8
3302 PPJ anty-Scl-70 met. ELISA 80,00 surowica 8
3303 PPJ anty-Sm met. ELISA 80,00 surowica 8
3304 P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA 80,00 surowica 8
3305 PPJ przeciw histonom met. ELISA 80,00 surowica 8
3306 PPJ test przesiewowy (ANA) met. ELISA 55,00 surowica 8
604 SLE, półilościowo 45,00 surowica 2
606 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 80,00 surowica 5 - 10
607 P/c. p. aktynie met. IIF 60,00 surowica 5
608 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 160,00 surowica 5 - 10
610 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 65,00 surowica 5 - 10
611 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 75,00 surowica 5 - 10
3295 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA 60,00 surowica 8
612 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 75,00 surowica 5 - 10
613 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 65,00 surowica 5 - 10
3294 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA 60,00 surowica 8
614 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 75,00 surowica 5 - 10
615 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 120,00 surowica 5 - 10
616 Panel wątrobowy PEŁNY (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 140,00 surowica 15
617 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 110,00 surowica 21
618 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 90,00 surowica 5
620 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 65,00 surowica 5 - 10
621 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 65,00 surowica 5 - 10
622 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 120,00 surowica 5 - 10
623 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 75,00 surowica 5 - 10
624 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 75,00 surowica 5 - 10
625 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 120,00 surowica 5 - 10
626 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 80,00 surowica 5 - 10
627 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 80,00 surowica 5 - 10
628 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 150,00 surowica 5 - 10
629 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 65,00 surowica 5 - 10
630 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 65,00 surowica 5 - 10
631 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 110,00 surowica 5 - 10
632 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 85,00 surowica 14 - 21
633 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 85,00 surowica 14 - 21
634 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 160,00 surowica 14 - 21
637 P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu 100,00 surowica 5
638 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 75,00 surowica 12
639 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 75,00 surowica 12
640 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 55,00 surowica 6
641 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 55,00 surowica 6
642 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100,00 surowica 6
643 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 85,00 surowica 9
644 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 85,00 surowica 9
645 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 160,00 surowica 9
646 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 65,00 surowica 45
647 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 65,00 surowica 45
648 P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 120,00 surowica 45
649 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 55,00 surowica 45
650 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 55,00 surowica 45
651 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100,00 surowica 45
652 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 45,00 surowica 45
653 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 45,00 surowica 45
654 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 80,00 surowica 45
655 Antykoagulant toczniowy* 80,00 osocze mrożone 5
659 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA 580,00 surowica 10
660 P/c. p. antygenom jajnika met. IIF 120,00 surowica 17
661 P/c. p. antygenom łożyska met. IIF 100,00 surowica 17
662 P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF 100,00 surowica 17
663 P/c. p. plemnikom met. IIF 90,00 surowica 5
665 P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met.RIA 210,00 surowica do 33
668 P/c. przeciwko titinie 200,00 surowica 20
669 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 75,00 surowica 5 - 10
670 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 110,00 surowica 16
671 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 100,00 surowica 5 - 10
672 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 75,00 surowica 5 - 10
673 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90,00 surowica 9
674 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture'a) met. IIF 95,00 surowica 5 - 10
675 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 85,00 surowica 5 - 10
676 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
677 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 100,00 surowica 30
678 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 150,00 surowica 21
679 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 70,00 surowica 9
680 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 110,00 surowica 21
683 P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 120,00 surowica /osocze 17
684 P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) 100,00 surowica do 23
685 Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri, anty-Hu, anty-Yo, anty-GAD, anty-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting 200,00 surowica 21
686 P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF 60,00 surowica 5
687 Badania tkankowe 95,00 wycinek skóry 5 - 10
688 P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF 90,00 surowica 21
3308 Przeciwciała pemphigus, desmogleina 1 i desmogleina 3 met. ELISA 90,00 surowica 14
689 P/c. BMZ (badanie na splice skóry) met. IIF 95,00 surowica 5 - 10
690 Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF 90,00 surowica 5 - 10
3257 P/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF 200,00 surowica 15 - 35
3317 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 135,00 surowica 5 - 10
3310 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 85,00 surowica 5 - 10
3311 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 85,00 surowica 5 - 10
3312 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA IgG (łącznie) 140,00 surowica 5 - 10
3313 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 75,00 surowica 5 - 10
3314 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 75,00 surowica 5 - 10
3315 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) 130,00 surowica 5 - 10
3305 P/c. przeciwjądrowe przeciw histonom met. ELISA 80,00 surowica /osocze 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

ALERGOLOGIA
700 IgE całkowite 32,00 surowica 2
701 Eozynofilia bezwzględna (manualnie) 14,00 krew EDTA 2
702 Eozynofilia, wymaz z nosa 25,00 wymaz 2
877 Tryptaza 120,00 surowica /osocze 12
Alergeny w panelach
878 ImmunoCAP ISAC test, panel alergenów 1300,00 surowica 30
704 Panel alergenów - mieszany 180,00 surowica 3
705 Panel alergenów pokarmowych 180,00 surowica 3
706 Panel alergenów oddechowych 180,00 surowica 3
707 Panel oddechowy III (10 alergenów) - EMMA 120,00 surowica 4
708 Panel pokarmowy III (10 alergenów) - EMMA 120,00 surowica 4
709 Panel pokarmowy IV (10 alergenów) - EMMA 120,00 surowica 4
758 Panel atopowy (20 alergenów) 160,00 surowica 3 - 4
754 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
755 Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
756 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
757 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
765 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
766 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
767 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
768 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów) 75,00 surowica 1 - 2
710 IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych 50,00 surowica 3 - 6
711 IgE sp. TP9 - mieszanka drzew 50,00 surowica 3 - 6
712 IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów 50,00 surowica 3 - 6
713 IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni 50,00 surowica 3 - 6
714 IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 50,00 surowica 3 - 6
715 IgE sp. EP7 - mieszanka pierza 50,00 surowica 3 - 6
716 IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków 50,00 surowica 3 - 6
717 IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych 50,00 surowica 3 - 6
718 IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca) 50,00 surowica 3 - 6
722 IgE sp. GP3 panel traw 3 50,00 surowica 11
Alergeny - składniki kurzu, roztocza
725 IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus 42,00 surowica 3 - 6
726 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 42,00 surowica 3 - 6
727 IgE sp. D70 - Acarus siro 42,00 surowica 3 - 6
728 IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor 42,00 surowica 3 - 6
729 IgE sp. D72 - Tyrophagus putescientiae 42,00 surowica 3 - 6
Alergeny - sierści i pierza
730 IgE sp. E7 - odchody gołębia 42,00 surowica 3 - 6
732 IgE sp. I6 - karaluch - prusak 42,00 surowica 3 - 6
733 IgE sp. H2 - mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 42,00 surowica 3 - 6
735 IgE sp. E1 - sierść kota 42,00 surowica 3 - 6
736 IgE sp. E2 - sierść psa 42,00 surowica 3 - 6
737 IgE sp. E3 - sierść konia 42,00 surowica 3 - 6
738 IgE sp. E201 - pióra kanarka 42,00 surowica 3 - 6
739 IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi) 42,00 surowica 3 - 6
740 IgE sp. E78 - pióra papużki falistej 42,00 surowica 3 - 6
741 IgE sp. E86 - pióra kaczki 42,00 surowica 3 - 6
742 IgE sp. E84 - naskórek chomika 42,00 surowica 3 - 6
743 IgE sp. E82 - naskórek królika 42,00 surowica 3 - 6
744 IgE sp. E81 - naskórek owcy 42,00 surowica 3 - 6
745 IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej 42,00 surowica 3 - 6
746 IgE sp. E5 łupież psa 42,00 surowica 11
Alergeny - trawy i zboża
750 IgE sp. G3 - kupkówka pospolita 42,00 surowica 3 - 6
751 IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa 42,00 surowica 3 - 6
752 IgE sp. G6 - tymotka łąkowa 42,00 surowica 3 - 6
753 IgE sp. G12 - żyto (pyłki) 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - drzewa
760 IgE sp. T3 - brzoza 42,00 surowica 3 - 6
761 IgE sp. T4 - leszczyna 42,00 surowica 3 - 6
762 IgE sp. T2 - olcha 42,00 surowica 3 - 6
763 IgE sp. T14 - topola 42,00 surowica 3 - 6
764 IgE sp. T12 - wierzba 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - chwasty
770 IgE sp. W9 - babka lancetowata 42,00 surowica 3 - 6
771 IgE sp. W6 - bylica pospolita 42,00 surowica 3 - 6
772 IgE sp. W10 - komosa biała 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - pleśnie
775 IgE sp. M6 - Alternaria tenuis 42,00 surowica 3 - 6
776 IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus 42,00 surowica 3 - 6
777 IgE sp. M5 - Candida albicans 42,00 surowica 3 - 6
778 IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum 42,00 surowica 3 - 6
779 IgE sp. M4 - Mucor racemosus 42,00 surowica 3 - 6
780 IgE sp. M1 - Penicillium notatum 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - mleczne
785 IgE sp. F1 - białko jajka 42,00 surowica 3 - 6
786 IgE sp. F245 - jajko całe 42,00 surowica 3 - 6
787 IgE sp. F75 - żółtko jajka 42,00 surowica 3 - 6
788 IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina 42,00 surowica 3 - 6
789 IgE sp. F77 - beta laktoglobulina 42,00 surowica 3 - 6
790 IgE sp. F78 - kazeina 42,00 surowica 3 - 6
791 IgE sp. F2 - mleko krowie 42,00 surowica 3 - 6
792 IgE sp. F81 - ser cheddar 42,00 surowica 3 - 6
795 IgE sp. F 360 jogurt 42,00 surowica 11
Alegreny - mączne
796 IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) 42,00 surowica 3 - 6
797 IgE sp. F11 - gryka 42,00 surowica 3 - 6
798 IgE sp. F6 - jęczmień 42,00 surowica 3 - 6
799 IgE sp. F8 - kukurydza 42,00 surowica 3 - 6
800 IgE sp. F7 - owies 42,00 surowica 3 - 6
801 IgE sp. F4 - pszenica 42,00 surowica 3 - 6
802 IgE sp. F9 - ryż 42,00 surowica 3 - 6
803 IgE sp. F14 - soja 42,00 surowica 3 - 6
804 IgE sp. F5 - żyto 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - mięsa i ryb
808 IgE sp. F88 - baranina 42,00 surowica 3 - 6
809 IgE sp. F284 - indyk 42,00 surowica 3 - 6
810 IgE sp. F83 - kurczak 42,00 surowica 3 - 6
811 IgE sp. F26 - wieprzowina 42,00 surowica 3 - 6
812 IgE sp. F27 - wołowina 42,00 surowica 3 - 6
813 IgE sp. F3 - dorsz 42,00 surowica 3 - 6
814 IgE sp. F40 - tuńczyk 42,00 surowica 3 - 6
816 IgE sp. F 24 - krewetka 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - warzywa
818 IgE sp. F15 - fasola 42,00 surowica 3 - 6
819 IgE sp. F12 - groch 42,00 surowica 3 - 6
820 IgE sp. F31 - marchew 42,00 surowica 3 - 6
821 IgE sp. F244 - ogórek 42,00 surowica 3 - 6
822 IgE sp. F86 - pietruszka 42,00 surowica 3 - 6
823 IgE sp. F25 - pomidor 42,00 surowica 3 - 6
824 IgE sp. F85 - seler 42,00 surowica 3 - 6
825 IgE sp. F35 - ziemniak 42,00 surowica 3 - 6
826 IgE sp. F48 - cebula 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - owoce
830 IgE sp. F92 - banan 42,00 surowica 3 - 6
831 IgE sp. F94 - gruszka 42,00 surowica 3 - 6
832 IgE sp. F49 - jabłko 42,00 surowica 3 - 6
833 IgE sp. F84 - kiwi 42,00 surowica 3 - 6
834 IgE sp. F33 - pomarańcza 42,00 surowica 3 - 6
835 IgE sp. F44 - truskawka 42,00 surowica 3 - 6
836 IgE sp. F 237 - morela 42,00 surowica 11
837 IgE sp. F 259 - winogrona 42,00 surowica 11
852 IgE sp. F32 cytryna 55,00 surowica do 35
Alegreny - przyprawy, używki, orzechy
839 IgE sp. F105 - czekolada 42,00 surowica 3 - 6
840 IgE sp. F93 - kakao 42,00 surowica 3 - 6
841 IgE sp. F221 - kawa 42,00 surowica 3 - 6
842 IgE sp. F403 - drożdże browarnicze 42,00 surowica 3 - 6
843 IgE sp. F89 - musztarda 42,00 surowica 3 - 6
844 IgE sp. F277 - koperek 42,00 surowica 3 - 6
845 IgE sp. F280 - pieprz czarny 42,00 surowica 3 - 6
846 IgE sp. F17 - orzech leszczyny 42,00 surowica 3 - 6
847 IgE sp. F256 - orzech włoski 42,00 surowica 3 - 6
848 IgE sp. F13 - orzech ziemny 42,00 surowica 3 - 6
849 IgE sp. F 20 - migdały 42,00 surowica 11
Alegreny - owady
855 IgE sp. I3 - jad osy 42,00 surowica 3 - 6
856 IgE sp. I1 - jad pszczoły 42,00 surowica 3 - 6
857 IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego 42,00 surowica 3 - 6
858 IgE sp. I71 - jad komara 42,00 surowica 3 - 6
859 IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 42,00 surowica 3 - 6
Alegreny - inne
865 IgE sp. O1 - bawełna 42,00 surowica 3 - 6
866 IgE sp. K20 - wełna 42,00 surowica 3 - 6
867 IgE sp. K82 - latex 42,00 surowica 3 - 6
868 IgE sp. K74 - jedwab 42,00 surowica 11
869 IgE sp. K80 - formaldehyd 42,00 surowica 11
870 IgE sp. C204 - amoxycylina 42,00 surowica 3 - 6
871 IgE sp. C62 - doksycyklina 55,00 surowica do 35
875 IgE sp. P1 - glista ludzka 42,00 surowica 3 - 6
876 Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera” 130,00 surowica 18
879 Badania serologiczne w kierunku choroby „hodowców ptaków” 130,00 surowica 18
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

USTALENIE OJCOSTWA I DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH MET. PCR
895 CHEK2 met. PCR 180,00 pobr pon-czw wymaz z policzka 18
897 Celiakia (HLA-DQ2/DQ8) 270,00 pobr pon-czw krew żylna EDTA 15
899 Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska 410,00 pobr pon-czw krew żylna EDTA 14
906 Hemochromatoza met. PCR 370,00 wymaz z policzka / krew EDTA 15
907 Mukowiscydoza met. PCR 450,00 wymaz z policzka / krew EDTA 15
908 Azoospermia met. PCR 350,00 pobr pon-czw krew EDTA 16
909 Apo E genotyp., ocena skłon. do wyst. chor. Alzheimera / dziedzicz. skłon. do miażdżycy met. PCR 300,00 pobr pon-czw wymaz z policzka / krew EDTA 14
3820 Diagnostyka genetycznie uwarunkowanej policytemii, trombocytopenii i mielofibrozy 280,00 pobr pon-czw EDTA 16
3822 Zespół Gilberta met. PCR 220,00 pobr pon-czw krew EDTA 10
3838 IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie hcv 470,00 pobr pon-czw krew EDTA do 21
3840 Zespół Retta 550,00 pobr pon-czw krew EDTA do 16
3841 Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe 350,00 pobr pon-czw krew EDTA do 16
3848 Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B) 240,00 pobr pon-czw krew pełna EDTA 15
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

INNE
921 Płyn z jamy ciała - badanie ogólne 29,00 płyn z jamy ciała 2
923 Cytologia płynu z jamy ciała 90,00 płyn z jamy ciała 14
924 Komórki NEO 90,00 tkanka 14
945 Badanie histopatologiczne 1-2 wycinki, pojedyncza zmiana chorobowa 80,00 tkanka 14
948 Kamienie moczowe, analiza chemiczna 75,00 kamienie moczowe /opis pojemnika 9
950 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 1h) 22,00 osocze fluorek 1
951 Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h) 30,00 osocze fluorek 1
953 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h) 22,00 osocze fluorek 1
954 Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 0 i 2h) 22,00 osocze fluorek 1
955 Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 0, 1h i 2h) 35,00 osocze fluorek 1
956 Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 1h) 22,00 osocze fluorek 1
960 Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 1h po posiłku) 22,00 osocze fluorek 1
961 Profil glukozy po posiłku (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku) 35,00 osocze fluorek 1
962 Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 2h po posiłku) 22,00 osocze fluorek 1
886 Insulina - po obciążeniu (3pkt., 50g,0, 1h i 2h) 75,00 surowica 1
887 Insulina - po obciążeniu (3pkt., 75g,0, 1h i 2h) 75,00 surowica 1
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

MIKROBIOLOGIA
Badania bakteriologiczne
1100 Posiew moczu (bad. bakt.) 35,00 mocz 4 - 10
1000 Materiał z dróg oddechowych: wymaz z nosa,gardła a także oka, ucha i inne. 40,00 wymaz 4 - 10
132 Biocenoza pochwy 25,00 szkiełko 3
1045 Wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie i inne. 40,00 wymaz 4 - 10
1314 Wymaz w kierunku GBS 40,00 wymaz 3 - 5
1022 Badanie ropy, wymazu z ran, czyraków, skóry i inne. 40,00 wymaz 4 - 10
1128 Krew na posiew tlenowy 60,00 krew do 10
1129 Krew na posiew w kierunku beztlenowców 60,00 krew do 10
1280 Wymaz w kierunku Mykoplazmy urogenitalne 67,00 Specjalne podłoże 4 - 10
1250 Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met.IIF 65,00 wymaz 10
1303 Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 75,00 szkiełko 10
1304 Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF 75,00 szkiełko 10
1305 Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met.IIF (wymaz z oka, odbytu lub nosogardzieli) 75,00 szkiełko 10
1266 Kał w kierunku Yersinia 50,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1254 Kał w kierunku EPEC 45,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1287 Wymaz w kierunku GC 55,00 Podłoże transport. 4 - 10
1268 Clostridium difficiele, toksyna A w kale 85,00 Kał 5
1101 Kał - posiew ogólny (bad. bakter.) 55,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1252 Kał - posiew S-S 36,00 Kał/Wymaz 4 - 10
1256 Posiew kału w kierunku Campylobacter 90,00 kał 10
3232 KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału 380,00 kał-3/4 pojemnika ok 150 ml 5
1201 Posiew w kierunku flory beztlenowej 45,00 wymaz do 14
1770 Sporal 43,00 zawiera 23% VAT Test 10
Badania mykologiczne
2000 Grzyby drożdżopodobne - identyfikacja i lekowrażliwość 45,00 wymaz 4 - 10
2500 Badanie w grzybicach powierzchniowych: izolacja i identyfikacja dermatofitów - preparat i posiew 80,00 zeskrobiny do 6 tyg
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

PAKIETY BADAŃ
6130 Pakiet Borelioza z kleszcza 160,00 krew/kleszcz 12
5030 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR 200,00 wymaz 7 - 14
5031 Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met. PCR 200,00 wymaz 7 - 15
5032 Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR + Chlamydia met.PCR 280,00 wymaz 7 - 15
3125 Panel PNEUMO-BACTER 6 - identyfikacja 6 bakterii met.PCR (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis) 380,00 wymaz 9
3126 Panel PNEUMO-TOTAL 18 - identyfikacja 13 wirusów i 5 bakterii met. PCR (wirus grypy A, wirus grypy B, RSVA, RSVB, Rhinovirus A/B, Coronavirus OC43/HKU1, Coronavirus 229E/NL63, Adenovirus, wirus grypy 1, paragrypa 2, paragrypa 3, bocavirus, enterovirus; Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila) 650,00 wymaz 9
3187 Panel PNEUMO-VIRUS 12 - identyfikacja 12 wirusów met. PCR (AdV, MPV, 229E Coronavirus, PIV1, PIV2, PIV3, FluB, RSVA, Rhino A/B, OC43 Coronavirus) 480,00 wymaz 9
nr nazwa podstawowa badania cena UWAGI materiał do badania wynik

(dni robocze)

(dni rob.)

POZOSTAŁE BADANIA
3250 Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda 160,00 surowica 9
3251 ImuPro 50 450,00 surowica 15
3252 ImuPro 100 900,00 surowica 15
3253 ImuPro 300 1700,00 surowica 15
3254 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG 215,00 surowica 7
3255 P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM 215,00 surowica 7
3258 Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy 80,00 surowica 8
3259 Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy 80,00 surowica 8
3275 P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF 180,00 surowica 17
3425 Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 350,00 surowica 17
3751 FibroTest Badania* 120,00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
3651 FibroTest Raport 330,00 do 11
3752 FibroMax Badania* 140,00 krew na skrzep dwie probówki po 7 ml 5
3652 FibroMax Raport 630,00 do 11
3753 Koenzym Q10 120,00 surowica 7
3824 Nietolerancja laktozy typu dorosłego (met. PCR) 270,00 EDTA 14
3839 Łuszczyca (HLA-Cw6) 250,00 krew EDTA 16
Top