Pon - Pt, godz 8:00 - 20:00 | tel.: 22 758 49 53 | Pruszków

f

Medycyna nie jest handlem i nigdy nim nie będzie, albowiem do jej uprawiania potrzebne są przymioty, jakich nie znajdziesz za ladą sklepową - Honoré de Balzac


Kamila Kwiecień

Logopeda

Kamila Kwiecień

Jestem logopedą dyplomowanym oraz nauczycielem języka polskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2011 roku, pracując w przedszkolach, w szkołach oraz w przychodni lekarskiej.
Obecnie uzupełniam studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.
Pracę na co dzień wykonuję z dużym zaangażowaniem. Chcę, aby prowadzone przeze mnie zajęcia z roku na rok stawały się coraz bardziej atrakcyjne, dlatego na bieżąco biorę udział w atrakcyjnych szkoleniach i aktualizuję swój warsztat pracy logopedy, zaopatrując się w nowości (posiadam bogaty księgozbiór i zasób gier logopedycznych). Tworzę też własne pomoce, ponieważ wiem, że posiadanie mocnego fundamentu edukacyjnego to podstawa sukcesu. W swojej praktyce wykorzystuję różne techniki.
Na zajęciach zawsze dążę do pogodnej atmosfery, indywidualnego doboru ciekawych zadań, dostostosowanych do wieku pacjenta. Terapię logopedyczną prowadzę głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz młodzieżą.

Ukończyłam:

*Podyplomowe Studia logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł logopedy dyplomowanego.
*Studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim na poziomie magisterskim.
*Studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim na poziomie licencjackim. Specjalizacje: medioznawstwo oraz nauczycielstwo.
Dwuletni staż logopedyczny - praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju- w fundacji Synapsis – Warszawa.
W trakcie: Wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza w Lublinie. Specjalizacja: Oligofrenopedagogika. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kursy i szkolenia:

Alternatywna komunikacja MAKATON – system gestów i symboli graficznych –  3 stopnie, poziom zaawansowany. 
Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. 
Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy.
Terapia ręki - zanim dziecko zacznie pisać.
Mutyzm wybiórczy, czyli o dzieciach, które czasem mówią.
Efektywne metody terapii rotacyzmu. 
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.
  Muzykoterapia. 
Emisja głosu. Techniki relaksacyjne. 
Grzyby, bakterie i pasożyty. Czy taka diagnoza w autyzmie ma sens?
  Zachowania trudne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.
Całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza, epidemiologia, etiopatogeneza. Zaburzenia współistniejące. Aspekty prawne i socjalne w zakresie pomocy terapeutycznej i edukacji. 
Praca z dzieckiem z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 
Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w terapii dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u logopedy?
• Przypomnij sobie przebieg ciąży i porodu.
• Przypomnij sobie etapy rozwoju ruchowego (gaworzenie, siedzenie, raczkowanie, chodzenie).
• Przygotuj dokumentację medyczną (książeczka zdrowia dziecka, wyniki badań i konsultacji z innymi specjalistami).
• Zapisz słowa wypowiadane przez dziecko (dotyczy dzieci do 3 r. ż.).
• Zaobserwuj jak dziecko oddycha w dzień i w nocy, jak je i pije, jak się bawi.

Pamiętaj! Każda konsultacja ma indywidualny przebieg i średnio trwa do 40 minut. Zapraszam na konsultacje i zajęcia logopedyczne.

GRAFIK PRACY LEKARZA:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
od 17.00

I konsultacja (40min) 130 zł
Sesja terapeutyczna (30min) 100 zł