Pon - Pt, godz 8:00 - 20:00 | tel.: 22 758 49 53 | Pruszków

f

Medycyna nie jest handlem i nigdy nim nie będzie, albowiem do jej uprawiania potrzebne są przymioty, jakich nie znajdziesz za ladą sklepową - Honoré de Balzac


Małgorzata Powązka-Jacaszek

Logopeda

Szanowni Państwo,
jeśli Wasze dziecko potrzebuje wsparcia logopedycznego zachęcam do skorzystania z moich usług. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, logopedką, terapeutką – m.in. EEG Biofeedback, Terapii Ręki i Socjoterapii, prowadzę zajęcia indywidualne.
Ukończyłam Podyplomowe Studia Logopedyczne w 2001 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, pod kierunkiem profesora Bronisława Rocławskiego - językoznawcy, logopedy, twórcy glottodydaktycznego programu nauki czytania i pisania w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Pracuję z osobami zmagającymi się z wadami mowy, zaburzeniami mowy oraz problemami emisyjnymi. Dzięki mojej pracy pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek oraz komunikowania pozawerbalnego.
W porównaniu do pozostałych sprawności motorycznych, mówienie stanowi umiejętność, którą najtrudniej jest opanować. U prawidłowo rozwijającego się dziecka, rozwój mowy kończy się około szóstego roku życia. Nie oznacza to jednak, że po osiągnięciu tego wieku nie warto skorzystać z usług logopedycznych.
Wady wymowy takie jak trudności z wypowiadaniem niektórych głosek czy seplenienie mogą mieć duży wpływ na jakość życia i prowadzić do problemów w kontaktach interpersonalnych, pojawienia się kompleksów i niskiego poczucia własnej wartości. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. W przypadku problemów z wymową u dzieci niebezpieczeństwo ich zaniedbania jest o tyle duże, że może prowadzić do zaburzeń innych czynności umysłowych takich jak spostrzeganie, wyobrażanie, porównywanie i wnioskowanie. Następstwem wad wymowy u dzieci mogą być także trudności z nauką pisania. Należy pamiętać, że często bez pomocy specjalisty, dziecko nie zacznie poprawnie mówić. Czekanie, aż to się zmieni, może spowodować wiele dodatkowych problemów w jego życiu. Nie czekaj ze zgłoszeniem się po pomoc do logopedy!
Terapia prowadzona jest w sposób przyjazny i efektywny. Do pracy wykorzystuję najlepsze narzędzia logopedyczne dostępne na rynku. Na moich zajęciach nikt się nie nudzi.

GRAFIK PRACY LEKARZA:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
do uzgodnienia