Pon - Pt, godz 8:00 - 20:00 | tel.: 22 758 49 53 | Pruszków

f

Medycyna nie jest handlem i nigdy nim nie będzie, albowiem do jej uprawiania potrzebne są przymioty, jakich nie znajdziesz za ladą sklepową - Honoré de Balzac


Terapia uzależnień

mgr Lilianna Bielecka

psychoterapeuta uzależnień

Lilianna Bielecka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w procesie certyfikacji Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Aktualnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w Polskim Instytucie Ericksonowskim w całościowym szkoleniu psychoterapii, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła liczne szkolenia w zakresie terapii osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, uzależnionych od hazardu, leków, narkotyków i seksu.
Zawodowo związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową, warsztaty, treningi oraz grupy stażowe dla studentów i osób ubiegających się o certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Pracuje też w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie prowadząc od kilku lat terapię grupową dla osób współuzależnionych i DDA oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie ul. Wołoska 88 pracując z osobami uzależnionymi od alkoholu.
Biegły sadowy w zakresie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym Warszawa Praga w latach 2000-2014. Kurator społeczny w latach 2009-2011 przy Sądzie Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich. Od wielu lat współpracuje ściśle z Organizacjami Środowisk Abstynenckich, GKRPA, GOPS.
W swojej pracy kładzie nacisk na relację z pacjentem opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pracuje w ujęciu integracyjnym z uwzględnieniem elementów podejścia behawioralno-poznawczego oraz ericksonowskiego.


Do kogo kieruję ofertę

Pomagam osobom z zaburzeniami nerwicowymi, depresją, osobom uzależnionym chemicznie (leki, alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze) i behawioralnie (Internet, hazard, seks, zakupy itp.) oraz ich rodzinom.
Pracuję z osobami z syndromem DDA oraz innymi osobami wychowującymi się w rodzinach dysfunkcyjnych.
Przyjmuję osoby w kryzysach życiowych, oraz te, które chcą poprawić jakość swojego życia, lub mają problemy w kontaktach z innymi ludźmi.
Zapraszam do współpracy osoby nieradzące sobie ze złością i agresją lub doświadczające przemocy.
Zapraszam też pary, które potrzebują wsparcia w okresie leczenia bezpłodności.

GRAFIK PRACY LEKARZA:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
od 17

Cena wizyty: każda wizyta koszt 180 zł
wizyta trwa ok. 50 minut